Witamy na stronie Pomorskiego Forum Wodociągowego

Pomorskie Forum Wodociągowe jest istniejącym od 2001. roku stowarzyszeniem zawodowym, zrzeszającym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa (te ostatnie w charakterze członków wspierających), zajmujące się głównie świadczeniem usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ale nie tylko. Obecnie PFW zrzesza 49 członków zwyczajnych, reprezentujących 45 przedsiębiorstw, z których 43 ma status członka wspierającego, w tym – 42 spośród nich świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Z pozostałych, jedno jest właścicielem infrastruktury wod-kan, której operatorem jest inny podmiot, a dwa inne – działając na rzecz branży – nie zajmuje się eksploatacją wod-kan. Spośród tych przedsiębiorstw będących członkami PFW, 41 zlokalizowanych jest na terenie województwa Pomorskiego, a 4 należy do Warmińsko-Mazurskiego. Obsługują łącznie około 1,8 mln mieszkańców. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

Więcej …

Główne założenia

Więcej …

PWF u zarania – sympozjum, Iława 2003

Flesz informacje   Flesz informacje   Flesz informacje   Flesz informacje   Flesz informacje     Flesz informacje   Flesz informacje   Flesz informacje   Flesz informacje

Pomorskie Forum Wodociągowe patronem merytorycznym XXI Kongresu WOD-KAN-EKO 2018, organizowanego przez firmę BMP, wydawcę magazynu Kierunek WOD-KAN.
Kongres odbędzie się w Łodzi, w dniach 13-15 listopada 2018. Jego celem – jak zapowiada Organizator – jest odpowiedź na pytanie: jak stać się przedsiębiorstwem jutra.
W programie Kongresu m.in.:
• Konsolidacja, współpraca między zakładami WODKAN czy bycie „Zosią samosią” –
na co postawić?
• Cyfrowy klient – czy przedsiębiorstwa są na to gotowe?
• Nowa rzeczywistość prawna – przepisy, taryfy a inwestycje?
• Gospodarka w obiegu zamkniętym – jak to zrobić?
• Być samowystarczalnym energetycznie?

Gospodarzami Honorowymi są: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź.
Więcej informacji „u źródła”: http://www.kierunekwodkan.pl/konferencja,2070.html

 

Uważając za interesującą i pomocną w codziennej praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zamieszczając tę zajawkę, pragniemy zainteresować środowisko wodociągowe książką zatytułowaną „Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość”,  autorstwa dr hab. Romana Kotapskiego, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy absolwentkę MBA

Koleżanka Krystyna Babirecka, członkini naszego Stowarzyszenia, ukończyła w październiku ub. roku z wynikiem bardzo dobrym dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie MBA in Public Management, na Uniwersytecie Ekonomicznym Krakowie. SERDECZNE GRATULACJE!

Więcej …

 

 

Pomorskie Forum Wodociągowe konferencją zamknęło rok 2018

W dniach 28-29 listopada ub. roku odbyła się w Gdańsku-Sobieszewie, ostatnia w roku, konferencja PFW. Jak zwykle, w zamykającym rok spotkaniu frekwencja dopisała powyżej przeciętnej. Zgodnie ze zwyczajem, który powoli staje się w Stowarzyszeniu tradycją, do udziału w konferencji – oprócz członków zwyczajnych – zostali zaproszeni i uczestniczyli w niej Członkowie Honorowi PFW, aktualni i nominowani do tego zaszczytu. Łącznie liczba obecnych, czynnych i byłych członków PFW wyniosła 40 osób

Więcej …

 

Kolejna konferencja Pomorskiego forum Wodociągowego

W dniach 21-22. Czerwca odbyła się konferencja PFW, tym razem zorganizowana w pobliżu Gdańska, w Hotelu Wenus, k. Kolbud. Program spotkania wypełniły: referat merytoryczny przewodniczącego Rady Programowej PFW, kol. Andrzeja Wójtowicza i dwie prezentacje techniczne partnerów konferencji.

Więcej …

 

 

ENVICON Water 2018 – PFW partnerem branżowym Konferencji

W ramach, awizowanego już wcześniej na naszej stronie, partnerstwa branżowego PFW przyjętego na zaproszenie wydawnictwa ABRYS Sp. z o.o., w kolejnym doniesieniu przedstawiamy otrzymane od Wydawnictwa, poszerzone omówienie programu tegorocznej Konferencji.

Więcej …

 

Połączona konferencja stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego forum Wodociągowego

W dniach 22-23. marca w Elgiszewie odbyła się połączona konferencja obu wymienionych Stowarzyszeń. Ze strony PFW wzięło w niej udział xx członków. W programie spotkania znalazły się techniczne prezentacje partnerów konferencji, odbycie dorocznych Walnych Zgromadzeń każdego ze Stowarzyszeń i omówienie bieżących spraw branży.

Więcej …

 

XXI Kongres ENVICON ENVIRONMENT 2017 przechodzi do historii

W dniach 16-17 października br. odbył się zapowiadany również na stronie naszego Stowarzyszenia XXI Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment. Kongres zgromadził 822 osoby z 14 krajów. Był on, nie tylko pod tym względem, wydarzeniem rekordowym. Więcej szczegółów, uzupełnionych o migawki zdjęciowe, w relacji przygotowanej przez organizatora Kongresu, wydawnictwo ABRYS.

Więcej …

 

 

Patronat nad IV Konferencją Naukowo-Techniczną „Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN”

Pomorskie Forum Wodociągowe i w tym roku zostało zaproszone do objęcia patronatem powyższej Konferencji, organizowanej przez BMP, wydawcę magazynu „Kierunek WOD-KAN”. Odbędzie się ona w dniach 10-11. kwietnia 2018. roku w Szczyrku, w hotelu META.

 

Więcej …

 

Kolejna, wspólna konferencja Stowarzyszeń: Wodociągi Kujaw i Pomorza oraz PFW

W dniach 5-6. października br., ośrodek konferencyjno-szkoleniowy „Primavera” w Jastrzębiej Górze gościł połączoną konferencję SWKiP oraz PFW. Uczestniczyło w niej blisko stu członków obu organizacji.

 

Więcej …

 

 

Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 8-9 czerwca br., w Pomlewie k. Gdańska miała miejsce kolejna Konferencja PFW, połączona z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem członków Stowarzyszenia. Celem NWZ było powołanie Rady Programowej Pomorskiego Forum Wodociągowego, jako organu konsultacyjno-doradczego Zarządu Stowarzyszenia.

Więcej …

 

 

Pomorskie Forum Wodociągowe ponownie Partnerem Branżowym kolejnej edycji ENVICON Water

Odpowiadając pozytywnie na zaproszenie wydawnictwa ABRYS, Pomorskie Forum Wodociągowe również i w  tym roku przyjęło tytuł „Partnera Branżowego” II. edycji Kongresu ENVICON Water. Jest on organizowany przez to wydawnictwo wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w Bydgoszczy.

Więcej …

 

 

Gdyński PEWIK laureatem nagrody Pracodawca Przyjazny Pracownikom – gratulacje!

W wyniku inicjatywy podjętej przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność, Zarząd PEWIK GDYNIA Sp.  o.o., został uhonorowany certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Organizatorem IX. edycji tego konkursu była Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. To pierwsze tego typu zaszczytne wyróżnienie przyznane PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Więcej …

 

 

Jubileuszowa konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 1-2. grudnia br. Pomorskie Forum Wodociągowe, na konferencji w Gdańsku-Sobieszewie, obchodziło  jubileusz 15-lecia swojej działalności. Powołanie Stowarzyszenia nastąpiło w dniu 7. sierpnia 2001 r., na zebraniu założycielskim, w obecności 21 członków założycieli. Formalna rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce trzy miesiące później, w dniu 29. listopada tegoż roku.

Więcej …

ENVICON – święto ochrony środowiska

Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, to tematy, które zdominowały tegoroczny Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Jubileuszowa, XX edycja tego wydarzenia odbyła się 10-11 października w Poznaniu i została zorganizowana przez firmę Abrys.

Więcej …

 

Ponowne spotkanie SWKiP oraz PFW na wspólnej konferencji w Elgiszewie

009W wyniku udanego przebiegu i atmosfery konferencji sierpniowej, a także na życzenie uczestników tamtego wydarzenia, zarządy  obu stowarzyszeń zdecydowały o organizacji kolejnego spotkania w identycznej formule. Odbyło się ono w dniach 3-4. października i wzięło w nim udział około siedemdziesięciu uczestników, członków każdego ze stowarzyszeń oraz zaproszonych gości.

Więcej …

 

 

Jubileusz 25-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie.

W środę 5 października br. w kościerskiej Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO, członka wspierającego Pomorskiego Forum Wodociągowego. Świętowanie ćwierćwiecza istnienia było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku kościerskiej firmy komunalnej zaopatrującej mieszkańców w wodę, ciepło systemowe i odbierającej ścieki. Gospodarzami wydarzenia byli Burmistrz Michał Majewski i Prezes Zarządu Robert Fennig.

Więcej …

 

Pomorskie Forum Wodociągowe podjęło współpracę podczas XX jubileuszowej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Firma Abrys Sp. z o.o. jest głównym organizatorem największego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Do współpracy przy tym wydarzeniu zostało zaproszone również Pomorskie Forum Wodociągowe. Propozycję tę przyjęliśmy z satysfakcją. Kongres odbędzie się w dniach 10-11. października 2016 r., przy okazji POL-ECO-System na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Więcej …

 

Nawiązanie współpracy barterowej z wydawnictwem Seidel-Przywecki.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki specjalizuje się w tematyce inżynierii wody, ścieków i odpadów. Jest obecne  na rynku wydawniczym od 18 lat. W swojej ofercie wydawniczej, oprócz książek o tematyce wodociągowo-kanalizacyjnej ma dwa czasopisma „Forum Eksploatatora” i „ Technologia Wody”. Jest aktywne w obszarze organizacji konferencji technicznych, seminariów szkoleniowych i innych wydarzeń branżowych.

 

Więcej …

 

PFW partnerem branżowym X Jubileuszowej Konferencji osadowej w Trójmieście.

Pomorskie Forum Wodociągowe odpowiedziało pozytywnie na zaproszenie firmy ABRYS do przyjęcia tytułu Partnera branżowego X Jubileuszowej Konferencji „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2016 r. w Trójmieście.

 

Więcej …

 

Połączona konferencja SWKiP oraz PFW w Elgiszewie

Połączona konferencja Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego, której ciężar organizacji wzięło na siebie SWKiP, odbyła się w dniach 8-9. czerwca, w Elgiszewie. W pięknie położonym, dobrze przystosowanym do odbywania tego rodzaju wydarzeń szkoleniowych, Hotelu Osada Karbówko zebrało się i realizowało program Konferencji około 60 członków obu Stowarzyszeń.

 

Więcej …

 

MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku laureatem konkursu PPP. Serdeczne gratulacje!

W środę 20.04.2016 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jednym z laureatów zostało MPWiK Sp. z o.o., członek wspierający Pomorskiego Forum Wodociągowego.

 

Więcej …

Seminarium i Walne Zgromadzenie członków PFW w Bytowie

W dniach 7-8 kwietnia odbyło się, pierwsze w tym roku, seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego i sprawozdawczo-wyborcze, Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Miejscem obu wydarzeń był dostojny, pokrzyżacki Zamek Bytowski, którego budowę zapoczątkowano w końcu XIV w. Na seminarium gościliśmy Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, p. Dorotę Jakutę, która przybyła do Bytowa w towarzystwie mec. Pawła Sikorskiego i wiceburmistrza Bytowa p. Andrzeja Kraweczyńskiego.

Więcej …

Pomorskie Forum Wodociągowe Partnerem branżowym pierwszej edycji Kongresu ENVICON Water 2016

Firma Abrys Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wspólnie podjęły nową inicjatywę organizacji dorocznego, międzynarodowego Kongresu ENVICON Water, adresowaną do środowiska branżowego wodociągów i kanalizacji. Pierwsza edycja Kongresu będzie miała miejsce podczas największej branżowej imprezy wystawienniczej w kraju – Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, w dniach 10-11. maja br.

 

Więcej …

Okresowe seminaria Pomorskiego Forum Wodociągowego.

Ubiegły rok zamknęło grudniowe seminarium PFW w Gdańsku-Sobieszewie. Uczestnikom zaprezentowano oferty firm: Aeon International Sp. z o.o. oraz Ecol-Unicon Sp. z o.o. oraz zapoznano z sygnalnymi wystąpieniami na temat ochrony danych osobowych oraz współpracy na linii państwowa straż pożarna i przedsiębiorstwa wodociągowe. Pierwsza tego roku konferencja odbyła się w dniach 12-13. marca, w Łapinie (gm. Kolbudy). Tradycyjnie już było to spotkanie dwu stowarzyszeń: PFW oraz Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza. Uczestniczyło w niej około 80. osób z obu organizacji. W otwarciu konferencji wziął udział wójt  gminy Kolbudy, p. Leszek Grombala.

Więcej …

Gdańska woda do picia prosto z kranu? Dlaczego nie.

Spółka Saur Neptun Gdańsk SA od kilku lat konsekwentnie przekonuje gdańszczan do picia wody bezpośrednio z kranu. Realizowany właśnie projekt „Zdroje w gdańskich szkołach” promuje picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży Jego drugi etap jest już zakończony. Tym razem Saur Neptun Gdańsk wyposażył w tzw. poidełka do picia wody kolejne 22 gdańskie szkoły. Poczynając od roku 2013. jest ich już łącznie 42. Uczniowie mogą tam gasić pragnienie najzdrowszym napojem – wodą – i to całkowicie za darmo. W bieżącym roku projekt będzie kontynuowany.

Więcej …

Stylowe hydranty na gdańskim Głównym Mieście.

W styczniu 2015 r. Saur Neptun Gdańsk SA rozpoczął  wymianę  hydrantów naziemnych, zlokalizowanych w rejonie Głównego i Starego Miasta. W miejscu zwykłych hydrantów montowane są hydranty, które swoją formą wpisują się doskonale w klimat ulic, na których kilka lat temu przywrócono nawierzchnię brukową i poddano je rewitalizacji.

Więcej …

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończyła modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie.

Uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanego obiektu odbyło się 1 sierpnia 2014 r. Stacja uzdatniania wody „Cedron”, zlokalizowana przy ul. Marynarki Wojennej, jest jedynym źródłem zasilającym w wodę zbiorczy system wodociągowy Wejherowa.

Więcej …

 

 

Woda dla pokoleń. 10 lat Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

W 2004 roku Miasto Gdańsk powołało spółkę gminną  o nazwie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. GIWK jest z mieszkańcami Gdańska już od 10 lat. Działa na rzecz poprawy jakości wody oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Spółka realizuje w tym celu szereg inwestycji. Fundusze na te inwestycje zdobywa między innymi ze środków Unii Europejskiej. W roku swojego 10-lecia GIWK przygotował szereg wydarzeń dla mieszkańców Gdańska.

Więcej …

 

Letnie seminaria Pomorskiego Forum Wodociągowego

W okresie czerwiec-wrzesień br. członkowie PFW spotkali się dwukrotnie, 5.-6. czerwca w Gniewinie i w dniach 18-19. września w Ustce. Obok tradycyjnej już prezentacji technicznej, specjalnym punktem punktem programu spotkania w Gniewinie była prelekcja nt. Prawnych aspektów działalności Zarządu Spółki.

Więcej …

 

Połączona Konferencja dwu sąsiadujących Stowarzyszeń

Fragment sali obradW dniach 6-7. marca, w Gdańsku-Sobieszewie dobyła się konferencja, zorganizowana wspólnie dla swoich członków przez Pomorskie Forum Wodociągowe oraz Wodociągi Kujaw i Pomorza. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 uczestników z obu stowarzyszeń.

Więcej …

 

Konferencja na temat weryfikacji wielkości aglomeracji

IMG_0223W następstwie ustaleń dokonanych na listopadowym seminarium PFW, w dniu 11. grudnia ub. roku, w Gdańsku-Sobieszewie, odbyła się konferencja, poświęcona omówieniu problemów, na  które natykają sie pracownicy gmin i przedsiębiorstw wodociągowych podczas ustalania wielkości aglomeracji. Wiodącym prelegentem konferencji był p. Tadeusz Styn, kierownik Referatu Polityki Ekonomicznej Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Więcej …

 

W Stowarzyszeniu i u naszych członków Seminarium PFW – ostatnie w roku 2013

195mW dniach 21-22. listopada br., w Gdańsku-Sobieszewie, w hotelu ORLE odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok seminariów Pomorskiego Forum Wodociągowego. W spotkaniu wzięło udział 34. członków PFW i pięcioro Gości (w tym dwie osoby z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza).

Więcej …

 

 

Dziękujemy Kolegom kończącym czynne życie zawodowe

04_tNa przełomie 2012. i 2013. roku podziękowaliśmy za wieloletnią, pełną poświęcenia i sukcesów pracę zawodową czterem naszym kolegom, członkom Pomorskiego Forum Wodociągowego. Cieszymy się, że Koledzy ci (trzech z nich należy do grupy członków założycieli PFW), odchodząc na emeryturę, zdecydowali pozostać nadal członkami Stowarzyszenia.

Więcej …

 

 

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. – rozwój w parze z ekologią

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., jako jedne z pierwszych w tej części Polski wdrożyły u siebie technologię suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem energii słonecznej i cieplnej, odzyskiwanej z oczyszczanych ścieków. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu powstającego przy oczyszczaniu ścieków biogazu, oczyszczalnia w Dziarnach jest samowystarczalna w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną (w 80%) i cieplną (w 100%).
Dziś Iławskie Wodociągi jako pierwsza ze spółek wodociągowych w Polsce północno-wschodniej sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii swoje prawa majątkowe z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Więcej …

Seminarium wyjazdowe PFW w Szwecji, 1-21 września 2013

Po mającej miejsce w lutym 2013, w Gdańsku-Sobieszewie, połączonej konferencji dwu sąsiadujących ze sobą stowarzyszeń: nowo powstałego Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza z siedzibą w Grudziądzu i Pomorskiego Forum Wodociągowego, kolejne dwa seminaria PFW miały charakter wyjazdowy. Drugie z nich miało miejsce w Rydzie, na terenie Szwecji.
Zorganizowano je na wniosek członków Stowarzyszenia, zgłoszony na seminarium w Iławie.

Więcej …

 

Seminarium wyjazdowe PFW, Iława 7-8. lipca 2013

Spotkanie PFW w Iławie zorganizowano na wniosek Iławskich Wodociągów Sp. z o.o., które chciały zapoznać nasze środowisko branżowe z uzyskanymi w toku wieloletniej pracy efektami modernizacji oczyszczalni w Dziarnach k. Iławy, ukierunkowanej m.in. na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Prelekcję kierownika oczyszczalni na ten  temat uzupełniła wizyta na obiekcie. Poza tym, część merytoryczną seminarium wypełniły obszerne prezentacje produktów firm Złote Runo Sp, z o.o. i Per Aarslef Polska Sp. z o.o.

Więcej …

PWiK „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – konsekwentny postęp

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Odbierane  ścieki  przesyła do gdańskiej Oczyszczalni Ścieków  „Wschód”.  Systematyczna dbałość o eksploatowane urządzenia i przestrzeganie wdrażanych reżimów technologicznych sprawiają, że przedsiębiorstwo nie ma problemów z utrzymaniem pożądanego poziomu usług i może wygospodarować środki na rozbudowę sieci wod-kan w Mieście.

Więcej …

 

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Bytowie – wczoraj i dziś

Historia zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę Bytowa, blisko dwudziestotysięcznego miasta położonego w zachodniej części Kaszub, u zbiegu rzek Borui i Bytowy, sięga początków XX w. Następstwem jego rozwoju była budowa systemu zbiorowego odprowadzania ścieków. Oba systemy, początkowo  proste i  o małym  zasięgu, z biegiem lat  ewoluowały. Dziś  Wodociągi  Miejskie Sp. z o.o. w Bytowie są prężnym przedsiębiorstwem zaopatrującym w wodę, odbierającym i oczyszczającym  ścieki nie tylko na terenie Bytowa ale i całej miejsko-wiejskiej gminy.

Więcej …