Rada Programowa

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PFW z dnia 9.06.2017, została powołana Rada Programowa stowarzyszenia „Pomorskie Forum Wodociągowe”. W skład Rady pierwszej kadencji, wybranej na NWZ PFW w dniu 8.12.2017 r., weszli:
– Jacek Kaszubowski,
– Joanna Myślińska,
– Andrzej Osiński,
– Andrzej Wójtowicz.
Na pierwszym posiedzeniu, swoim przewodniczącym Rada wybrała kol. Andrzeja Wójtowicza.