Pierwszym wydarzeniem w Pomorskim Forum Wodociągowym w roku 2012 będzie seminarium zaplanowane na 29-30. marca w Gniewinie. Podczas spotkania odbędzie się około trzygodzinna sesja z prawnikiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, p. prof. Bartoszem Rakoczym. W programie spotkania jest także odbycie dorocznego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, podczas którego – oprócz tradycyjnej części sprawozdawczej – będzie miał miejsce wybór Komisji Rewizyjnej PFW na kolejną, dwuletnią kadencję.

.

.

.

.

.

.

.