24. Kongres ENVICON nadchodzi

Created with Sketch.

24. Kongres ENVICON nadchodzi

Pomorskie Forum Wodociągowe, w ramach współpracy wynikającej z patronatu branżowego nad
24. Międzynarodowym Kongresem ENVICON, który odbędzie się 19-20 października w Poznaniu, zamieszcza dla wszystkich zainteresowanych, przygotowaną przez organizatorów notatkę dotyczącą tego wydarzenia.

Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń obejmujących zagadnienia branży ochrony środowiska. Od lat gromadzi ekspertów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw komunalnych działających w tym obszarze oraz organizacje branżowe. Kongres gości także silną reprezentację przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i świata nauki.
Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa dwa dni, w trakcie których odbędzie się kilka sesji oraz panele dyskusyjne skupione w dwóch wiodących blokach tematycznych: woda i odpady.
Kongres, oprócz wskazywania nowych kierunków rozwoju branży, dużą uwagę skupia także na biznesie, podkreślając znaczenie relacji biznesowych w gospodarce komunalnej, wskazując kierunki rozwoju oraz możliwe do wprowadzenia modele biznesowe i rozwiązania, na których skorzystają uczestnicy rynku, samorządy
i mieszkańcy.

Wiodącymi tematami kongresu będą m.in.:
Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
Recykling i Gospodarka w obiegu zamkniętym
Potencjał energetyczny
Bioodpady – potencjał i zagospodarowanie
Efektywność instalacji oczyszczania ścieków
Mikroplastiki – znaczący problem w gospodarce
Susza i retencja – konieczność dostosowania przedsiębiorstw wod-kan.
Kongresowi towarzyszy także uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

Informacje na temat kongresu będą pojawiać się tutaj:
http://envicon.abrys.pl/ oraz https://www.facebook.com/envicon.abrys/