Dokumenty

Dokumenty Stowarzyszenia do pobrania

Pliki do pobrania

 

Wzór deklaracji Członka Zwyczajnego

Plik w formacie pdf – (pobierz)

Wzór deklaracji Członka Wspierającego

Plik w formacie pdf – (pobierz)

 

Jeżeli  plik nie daje się pobrać,  należy kliknąć w odnośnik prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu podręcznego opcję – Zapisz element docelowy jako…

 

 

 

 

.