ENVICON Water 2018 – PFW partnerem branżowym Konferencji

Created with Sketch.

ENVICON Water 2018 – PFW partnerem branżowym Konferencji

Pomorskie Forum Wodociągowe tradycyjnie już, na zaproszenie wydawnictwa ABRYS, przyjęło tytuł “Partnera Branżowego” III. edycji Kongresu ENVICON Water. Odbędzie się ona 5-6. czerwca br. w Bydgoszczy. Konferencja, wzorem poprzednich edycji, będzie imprezą towarzyszącą organizowanym tu przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Partnerstwo, o którym mowa, będzie sprzyjać kontynuacji efektywnej współpracy i wzajemnej promocji Wydawnictwa oraz naszego Stowarzyszenia. Pozytywny odbiór Konferencji w latach ubiegłych zapowiada, że i w tym roku będzie ona cieszyć się niesłabnącym powodzeniem. Kolejne informacje o tym wydarzeniu będą dostępne na nasze Stronie po udostępnieniu ich przez Organizatora Konferencji, w miarę przybliżania się jej terminu.