Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. – rozwój w parze z ekologią

Created with Sketch.

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. – rozwój w parze z ekologią

Historia dzisiejszej Spółki Iławskie Wodociągi sięga 1903 roku. Wówczas powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejskie wodociągi i kanalizacja. Ponad 100 lat Firma dostarcza mieszkańcom miasta Iławy wodę do picia i oczyszcza powstające stąd ścieki. Przez ten okres Iławskie Wodociągi przeszły wiele zmian, zarówno organizacyjnych jaki i technologicznych. Obecnie Spółka jest nowocześnie zarządzaną i stosującą przodujące technologie firmą. Jej pracownicy dokładają wszelkich starań, aby podawana odbiorcom woda charakteryzowała się jak najlepszymi parametrami fizyko-chemicznymi, a ścieki oczyszczane były zgodnie z przyjętymi normami i dyrektywami.
Na szczególne wyeksponowanie zasługuje rozwój technologiczny nowej, współczesnej oczyszczalni ścieków, oddanej do użytku w 1991. roku,  w Dziarnach koło Iławy.  Wpisuje się on dobrze we wdrażaną w polskich wodociągach i kanalizacji filozofię zrównoważonego rozwoju, jednym z elementów której – w przypadku Iławskich Wodociągów – był kierunek na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W  ramach tej koncepcji podjęto pionierską i ocenianą wówczas jako dość ryzykowną, jak na tę część Polski,  decyzję budowy słonecznej suszarni osadów. Obiekt przekazano do eksploatacji w roku 2007.

Słoneczna suszarnia osadów

Słoneczna suszarnia odpadów

Do suszenia osadów, powstałych podczas oczyszczania ścieków zastosowano, po raz pierwszy w Polsce, jednocześnie energię słoneczną i energię cieplną odzyskiwaną z oczyszczanych ścieków.

Agregat-kogeneracyjny

Agregat kogeneracyjny

Słońce ogrzewa pomieszczenie suszarni i znajdujący się tam osad, zaś ciepło odzyskane z oczyszczonych ścieków zasila system ogrzewania podłogowego w posadzce suszarni. Tak wysuszony granulat wykorzystywać można w leśnictwie i rolnictwie.  Dzisiaj, Iławskie Wodociągi jako pierwsza ze spółek w północno-wschodniej Polsce sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii swoje prawa majątkowe z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania dzięki którym, oczyszczalnia w Dziarnach jest samowystarczalna w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną (w 80%)i cieplną (w 100%) szczegółowo przedstawia prezentacja przygotowana przez kierownika Oczyszczalni, p. Piotra Kowalskiego, którą można znaleźć … (link)
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. wykonały inwestycje dotyczące ochrony środowiska na łączną kwotę około 18 milionów złotych, z czego w przybliżeniu 6 milionów pozyskały z UE. Uzyskane w ich wyniku efekty modernizacyjne znajdują zainteresowanie specjalistów zagranicznych, krajowego środowiska branżowego i uczelni, specjalnie wizytujących Spółkę.  (artykuł w Gazecie Iławskiejartykuł w Gazecie Olsztyńskiej)
Obecnie Iławskie Wodociągi współuczestniczą w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mającym na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta Iławy oraz Gminy Wiejskiej Iława.