Jubileusz 25-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie.

Created with Sketch.

Jubileusz 25-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie.

Serdeczne gratulacje!

ad

„ZAOPATRUJEMY KOŚCIERZYNĘ JUŻ XXV LAT

            WODA – CIEPŁO – ŚRODOWISKO”

W środę 5 października br. w kościerskiej Sali
im. Lubomira Szopińskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o., członka wspierającego Pomorskiego Forum Wodociągowego. Świętowanie ćwierćwiecza istnienia było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku kościerskiej firmy komunalnej zaopatrującej mieszkańców w wodę, ciepło systemowe i odbierającej ścieki. Gospodarzami wydarzenia byli Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski i Prezes Zarządu KOS-EKO Robert Fennig.
W czasie uroczystości Prezes Zarządu Robert Fennig przedstawił historię firmy KOS-EKO przed i po konsolidacji, która dokonała się w 2012 r. W sposób szczególny skierował podziękowania dla byłych prezesów Ewy Jankowskiej-Borkowskiej i Kazimierza Borzyszkowskiego oraz całej załogi byłych Wodociągów Kościerskich i miejskiego KOSPEC-u:
Patrząc z dzisiejszej odległej perspektywy 25-lecia, na cały okres działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi kościerskie” a także Zakładu Energetyki Cieplnej „KOSPEC”, należy wyrazić głębokie uznanie dla siły woli, charakteru, pracowitości oraz poziomu intelektualnego i fachowego tej grupy ludzi, która do życia powołała i ustaliła aktualne do dziś ogólne ramy jego funkcjonowania, a także tych, którzy z pełnym podziwu zapałem kontynuowali i dalej kontynuują ich dzieło. Bezinteresowna praca ludzi wielu pasji i wielu talentów na rzecz Spółki dała szansę nam wszystkim do korzystania z ich osiągnięć. Z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania należy wyrazić głębokie uznanie i podziękowania za wkład pracy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju myśli technicznej oraz ekonomistów, prawników bez których miejska infrastruktura w nowoczesnym rozwoju nie może istnieć.
Dzisiaj KOS-EKO to firma, która dostarcza i zaopatruje mieszkańców Kościerzyny w dobrą, zdrową wodę, która odbiera i oczyszcza ścieki do europejskich standardów, która dostarcza ekologiczne, automatyczne ciepło do więcej niż połowy mieszkańców tego miasta. To firma, która dba o nasze dobra lokalne jakim jest jakość środowiska naturalnego, komfort życia mieszkańców – podkreślał szef miejskiego przedsiębiorstwa infrastruktury.
Na ręce obecnego prezesa firmy popłynęły podziękowania, słowa uznania dla całej załogi oraz życzenia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Podziękowania powędrowały także do osób i instytucji, które przez lata wspierały działalność KOS-EKO, jak i współpracowały z firmą. Osoby te zostały uhonorowane specjalną statuetką w kolorach symbolizujących podstawowe sfery działalności spółki – pomarańczowym symbolizującym ciepłownictwo, niebieskim – gospodarkę wodno-ściekową oraz zielonym – wyrażającym troskę o środowisko naturalne człowieka.
Jubileusz był także okazją do przyjrzenia się branżom wodociągowej i ciepłowniczej, w ramach których Prezesi Izb Gospodarczych Wodociągi Polskie i Ciepłownictwo Polskie zaszczycili zaproszonych gości wygłoszeniem i prezentacją okolicznościowych referatów. Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie p. Dorota Jakuta przedstawiła wystąpienie zatytułowane: „Integrując i służąc tworzymy jedność, siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie”, zaś Prezes Jacek Szymczak – szef Izby Ciepłownictwo Polskie, wygłosił referat pt. „Problemy i wyzwania dla ciepłownictwa systemowego oraz kierunki rozwoju.”
– Każdy sukces jest efektem wysiłku, odwagi, pracy. Jak pokazują sukcesy minionych 25 lat byłym i obecnym władzom spółki, byłym i obecnym pracownikom nie brakowało odwagi, a i wysiłek wykonaliście państwo wielki. Dzisiejsza pozycja firmy na rynku, zaufanie klientów, to efekt państwa kompetencji i zaangażowania. Z tego miejsca przekazuje państwu najwyższe wyrazy szacunku i uznania. A jeśli o kompetencji mowa, to chciałabym podziękować panu prezesowi Robertowi Fennigowi za aktywne uczestnictwo w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, za pana pracę w Radzie Izby. Czerpiemy z Pana wiedzy, jak i doświadczenia z pracy w obszarze ciepłownictwa. Spółce życzę wszelkiej pomyślności, zrealizowania wszystkich Państwa planów i zamierzeń, kierownictwu Spółki i wszystkim pracownikom życzę wiele osobistego szczęścia – mówiła Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
Uroczysty charakter jubileuszu został podkreślony występem artystycznym kościerskich młodych talentów w koncercie pt. „Póki radość jest w nas”,  przy prowadzeniu i akompaniamencie krakowskiego artysty p. Konrada Mastyłło.

Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia. Życzymy przede wszystkim sobie, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało nadal tak dobrze, albo i lepiej, bo wówczas będzie to z korzyścią dla mieszkańców.

km

Burmistrz Kościerzyny p. Michał Majewski w okolicznościowym wystąpieniu.

pr

Prezes KOS-EKO Sp. z o.o. przyjmuje gratulacje od Burmistrza Kościerzyny i Przewodniczącej Rady Miasta.

p1

Prezes Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich p. Dorota Jakuta

p2

Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, p. Jacek Szymczak

Uczestnicy wyróżnieni pamiątkową, jubileuszową statuetką.

Uczestnicy wyróżnieni pamiątkową, jubileuszową statuetką

Zespół młodych kościerskich talentów

Zespół młodych kościerskich talentów

i ich kierownik artystyczny, p. Konrad Mastyłło.

i ich kierownik artystyczny, p. Konrad Mastyłło.