Jubileusz Wodociągowców Pomorza

Created with Sketch.

Jubileusz Wodociągowców Pomorza

W dniach 9-10 grudnia odbył się wyjątkowy Jubileusz 20-lecia Pomorskiego Forum Wodociągowego. Były to dwa dni wypełnione wspomnieniami historii, rozmowami o przyszłości stowarzyszenia, oraz doskonała okazja do budowania relacji i integracji branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

PFW to stowarzyszenie, które skupia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z całego Pomorza. Ideą utworzenia Stowarzyszenia było szukanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia oraz wzmacnianie pozycji branży w relacjach z instytucjami zewnętrznymi. Miało to pozwolić, szczególnie mniejszym przedsiębiorstwom, uzyskiwać potrzebną pomoc branżową. Cele te pozostały aktualne do dziś, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia Krystyna Babirecka.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, jak wiele istotnych inwestycji zostało zrealizowanych dla mieszkańców województwa pomorskiego, dzięki temu zrzeszeniu przedsiębiorstw. Integracja branży, budowanie wzajemnej odpowiedzialności, dalsze inwestycje oraz szukanie możliwości pozytywnego oddziaływania na środowisko to dla nas cele nadrzędne. Będziemy dążyć do dalszego doskonalenia świadczonych usług dla naszych mieszkańców – mówiła do przybyłych gości.

Po przywitaniu i wprowadzeniu głos zabrali założyciele i pierwsi prezesi Stowarzyszenia – Panowie Zbigniew Maksymiuk, Józef Iwaniuk i Grzegorz Warsiński. Wspominali oni trudne początki, przyjaciół, których już z nami nie ma, ale także radosne wydarzenia z nimi związane. Podkreślając tym samym największą siłę Stowarzyszenia, jaką byli i są, ludzie pełni pasji, zaangażowani w ten projekt.

 

 

Na obchody uroczystości wybrano specjalne miejsce, położony u wrót malowniczych Borów Tucholskich Hotel Hanza Palac&Spa w Rulewie. Jest to pałac, który idealnie łączy historię z nowoczesnością, co miało podkreślić charakter wydarzenia i zmiany zachodzące w Pomorskim Forum Wodociągowym. Na wydarzeniu o takim wydźwięku nie można było pominąć firm współpracujących z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi. Unisoft, Jafar, Xylem oraz Diehl działają od co najmniej 20-lat, ciągle doskonalą swoje produkty i na wielu płaszczyznach wspierają branżę.

Zarząd Pomorskiego Forum Wodociągowego serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za obecność, w szczególności Partnerom za pomoc przy organizacji tak ważnego wydarzenia. Wierzymy, że kolejna dekada umocni nasze relacje i wspólnymi siłami będziemy realizować założone cele.