Konferencja na temat weryfikacji wielkości aglomeracji

Created with Sketch.

Konferencja na temat weryfikacji wielkości aglomeracji

W dniu 11. grudnia ub. roku, w Gdańsku-Sobieszewie, odbyła się konferencja, poświęcona omówieniu problemów, na  które natykają się pracownicy gmin i przedsiębiorstw wodociągowych podczas ustalania wielkości aglomeracji. Wzięło w niej udział 57 osób, przedstawicieli wodociągów reprezentowanych w PFW i związanych z nimi lokalnych gmin. Podstawą do dyskusji był wygłoszony przez p. Tadeusza Styna referat zatytułowany: „Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków w Województwie Pomorskim oraz procedury weryfikacji wielkości aglomeracji”.

.

.

Pan T. Styn jest kierownikiem Referatu Polityki Ekonomicznej Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, wyspecjalizowanym w tematyce będącej przedmiotem konferencji. Jego wystąpienie  wzbudziło żywą reakcję uczestników spotkania i dało im dobrą możliwość  zgłoszenia oraz kompetentnego wyjaśnienia problemów spotykanych podczas prac nad ustalaniem wielkości aglomeracji.

Widok na salę obrad

Widok na salę obrad