Konferencja PFW w Iławie.

Created with Sketch.

Konferencja PFW w Iławie.

Zgodnie z zapowiedzią, 6-7. czerwca br. odbyła się w Iławie kolejna, zamykająca pierwsze półrocze, konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego. Oprócz tematyki ściśle zawodowej, konferencja zawierała blok szkoleniowy ukierunkowany na doskonalenie umiejętności kierowniczych i wykład o charakterze edukacyjnym nt. ochrony przed zarażeniem chorobami odkleszczowymi.
Pierwszy dzień konferencji otworzyły czterogodzinne zajęcia, poprowadzone przez trenera ODiTK, p. Piotra Kwietniewskiego, nt. „Przywództwo angażujące”.


Szkolenie to, adresowane do kadry kierowniczej, (a taką stanowią członkowie naszego Stowarzyszenia) wzbudziło u słuchaczy duże i aktywne zainteresowanie. Zebrani ocenili je jako bardzo przydatne w ich codziennej pracy menadżera.
Sesję popołudniową rozpoczęto poznaniem uroków Jeziora Pauzeńskiego podczas krótkiego rejsu po nim, a potem nastąpiła prezentacja firmy Diehl Metering: „Rozwiązania dla poprawy bilansowania wody w Twojej sieci”, przedstawiona przez p. reprezentanta firmy, p. Przemysława Sztuczkę.


Drugi dzień konferencji rozpoczęto wspomnianym już wykładem edukacyjnym, prof. dr hab. n. med. Agnieszki Perdycz-Wieczorskiej, Specjalistki Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod tytułem: „Kleszczowe Zapalenie Mózgu a medycyna pracy. Jak zapobiegać rosnącemu zagrożeniu?”. Wykład został przedstawiony zebranym przez jego odtworzenie z nagrania, przy czym wprowadzenia dokonał i odpowiedzi na pytania zebranych udzielił p. Jacek Borkowski z firmy Pficer Polska Sp. z o.o., który zainspirował umieszczenie tej tematyki w programie konferencji. Temat wykładu na pierwszy rzut oka wydaje się odległy od bieżącej tematyki wodociągowej, jednak biorąc pod uwagę, że znaczne grupy pracowników wodociągów, wykonując prace w terenie są realnie narażone na kontakt z kleszczami i potencjalnie wynikające stąd choroby, przekazana wiedza, w wielu aspektach wcześniej nieznana zebranym (lub nieuświadomiona), okazała się nadzwyczaj pożyteczna.
Konferencję zamknęła wygłoszona, jak zawsze zajmująco i ze swadą. prelekcja kol. Piotra Kowalskiego, Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Iławie, zatytułowana „Optymalizacja pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Iławie poprzez zastosowanie modułowego systemu sterowania”.