Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 8-9 czerwca br., w Pomlewie k. Gdańska miała miejsce kolejna Konferencja PFW, połączona z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem członków Stowarzyszenia. Celem NWZ było powołanie Rady Programowej Pomorskiego Forum Wodociągowego, jako organu konsultacyjno-doradczego Zarządu Stowarzyszenia. W Konferencji wzięło udział 29 członków PFW, którzy wysłuchali wystąpień trzech partnerów i gości Konferencji oraz jednego referatu branżowego. Na prezentacje partnerów Konferencji złożyły się wystąpienia firm: ASC Toruń zatytułowane „Innowacyjne usługi w zakresie systemów informacji przestrzennej GIS dla małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” oraz WILO, będące zwiastunem przygotowywanej przez tego producenta pomp, szerszej promocji nowości oferowanych przez tę firmę.
Gość Konferencji, p. Beaty Szatkowska (firma konsultingowa DOT-EKO z Gdańska) przedstawiła zebranym pakiet wiadomości dotyczących Grup Aprobaty technicznej – TAG Polska, w kontekście zainteresowania tym przedsięwzięciem przedsiębiorstw wod-kan.
W drugim dniu spotkania zebrani wysłuchali referatu branżowego przygotowanego przez Prezesa PFW, kol. Wiesława Kujawskiego, zatytułowanego „Odory w kanalizacji – problem czy zagrożenie. Teoria i praktyka na przykładzie doświadczeń PEWIK GDYNIA”. Wszystkie wystąpienia zebrani odebrali z uwagą i zainteresowaniem.
Podczas NWZ członkowie PFW podjęli uchwałę o powołaniu Rady Programowej, wybór jej członków odkładając na następne Zgromadzenie.
Na zakończenie konferencji, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zebrani zaaprobowali propozycję organizacji kolejnej, jesiennej już konferencji wspólnie ze Stowarzyszeniem Wodociągi Kujaw i Pomorza.

Referat branżowy kol. W Kujawskiego

Inny fragment sali obrad

Podczas przerwy