Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 30-31 marca, w Gdańsku-Sobieszewie odbyła się pierwsza w tym roku Konferencja PFW, połączona w drugim dniu spotkania ze sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia, które – realizując swój program – m.in. wybrało na kolejną kadencję nowy Zarząd. W części prezentującej oferty kierowane do branży wodociągowej wzięło udział czterech partnerów Konferencji. Ich przedstawiciele zainteresowali uczestników, kolejno: warunkami kontraktowania ubezpieczeń w okresie silnego wzrostu stawek z wykorzystaniem potencjału dużego brokera ubezpieczeniowego (firma EIB SA), GIS-em i modelowaniem – usługami dla przedsiębiorstw wod-kan (firma SAUR Polska), omówili doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowych w stosowaniu wodomierzy ultradźwiękowych (firmy KAMSTRUP AS) i zreferowali zalety stosowania w praktyce wodociągowo-kanalizacyjnej kompozytów do zabezpieczania powierzchni materiałów.
Podczas Walnego Zgromadzenia PFW, zamykającego Konferencję, skwitowano kończący kadencję dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia z jego działalności w roku 2016 i wybrano nowy. Kolejnym prezesem Zarządu Pomorskiego Forum Wodociągowego został kol. Wiesław Kujawski, wywodzący się z PEWIK Gdynia Sp. z o.o. W skład Zarządu weszli ponadto kol.kol.: Andrzej Macieja (WIK Sp. z o.o. Pruszcz Gdański) i Mariusz Kubich (PWKiC Sp z o.o. w Prabutach). Walne Zgromadzenie przyjęło również do wiadomości i zaaprobowało propozycję dotychczasowego Zarządu powołania, spośród członków PFW, Rady Programowej, jako ciała doradczo-opiniującego. Podjęło także uchwałę o nadaniu kol. Andrzejowi Kolasińskiemu, byłemu prezesowi Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. i długoletniemu członkowi PFW, obecnie wskutek choroby wyłączonemu z aktywnej działalności zawodowej, tytułu Członka Honorowego PFW.