Konferencja 16-17.09.2021 – Sobieszewo

Created with Sketch.

Konferencja 16-17.09.2021 – Sobieszewo

 

W dniach 16-17 września br., w Hotelu ORLE w Gdańsku Sobieszewie odbyła się, konferencja Naszego stowarzyszenia. W programie znalazła się część wizytacyjna w Gdyńskich Wodociągach. Konferencję rozpoczęliśmy w Stacji Uzdatniania Wody Cedron w Wejherowie, a następnie w SUW w Redzie. Podczas zwiedzania obu obiektów Główny technolog ds./ jakości wody oraz Kierownik Wydziały Produkcji Wody przybliżyli stosowaną na obiektach technologię poboru i uzdatniania wody, oraz rozwiązania techniczne zastosowane na SUW.

 

 

Po części wizytacyjnej przyszedł czas na część studyjną konferencji.

Pierwszym prelegentem w tej części konferencji był mec. Łukasz Ciszewski, który przedstawił
najnowsze zmiany legislacyjne istotne dla naszej branży m.in. wejście w życie normy art. 19a u.z.z.w., przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany do ustawy branżowej mające ujednolicić ceny wody i ścieków na obszarze aglomeracji /obszarze działania jednego przedsiębiorstwa oraz oczywiście przebieg i perspektywy kampanii taryfowej.

 

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie nowego Prezesa Izby Gospodarczej Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, który w lipcu br. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasową Panią Prezes
Dorotę Jakutę. Pan Prezes Dąbrowski omówił bieżącą sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w aktualnym kontekście prawnym oraz działania Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie podejmowane w związku ze zmianami przepisów prawa.

Ostatnim prelegentem konferencji był przedstawiciel firmy Kingspan Water & Energy Pan Krzysztof Falkowski, który zaprezentował rozwiązania reprezentowanej firmy dla oczyszczalni ścieków w technologii złóż obrotowych, jako alternatywy dla jednostek osadniczych do 10 000 RLM