Krok ku normalności – Konferencja i Walne Zgromadzenie PFW

Created with Sketch.

Krok ku normalności – Konferencja i Walne Zgromadzenie PFW

Zarząd Pomorskiego Forum Wodociągowego, korzystając z poprawy sytuacji epidemiologicznej w  Kraju, podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 25.06.2021 r, Gdańsku-Sobieszewie, w Hotelu ORLE, konferencji i Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Oba wydarzenia odbyły się w warunkach zgodnych z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Decyzja o organizacji otwartej konferencji PFW spotkała się z entuzjastyczną odpowiedzią członków i pełną aprobatą firm – Partnerów tego wydarzenia. W konferencji wzięło udział pięć firm, promujących swoje oferty dla branży wodociągowej, w kolejności prezentacji:

UNISOFT Sp. z o.o.: z wystąpieniem zatytułowanym „Praktyczne zastosowanie systemów GIS w  przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych – system ZSI UNISOFT, prelegentem był p. Wojciech Gębski,

 Kamstrup Sp. z o.o.: prezentując „Nowe rozwiązania dla branży wodociągowej w zakresie opomiarowania wody i zdalnych odczytów”, prelekcję wygłosił p. Paweł Powierza,

– Xylem Water Solution Polska: z referatem „Badanie stanu/kondycji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych za pomocą urządzeń Pure oraz pozostałe nowości w portfolio Xylem”, wygłoszonym przez p. Annę Borowczyk-Kurasińską,

Xylem Analytics: w imieniu której o „Sterowaniu i pomiarach on-line na komunalnej oczyszczalni ścieków” mówił  p. Michał Miotk,

– HYDRO-VACUUM SA: zakończyła prezentację firm przedstawiając „Analizy nietypowych stanów pracy pomp w sieciach wodnych”. Materiał ten omówił bardzo szczegółowo p. Witold Lorenz.

 

Wystąpienie Prezes IGWP p. Doroty Jakuty

Po zakończeniu przedstawiania materiałów promocyjnych Partnerów konferencji przyszedł czas na oczekiwane z zainteresowaniem wystąpienie p. Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, która przedstawiła działania Izby w kontekście rozwiązywania aktualnych problemów branży, konkretnie – w dialogu z Wodami Polskimi i Ministerstwem w sprawach dotyczących zatwierdzania taryf na wodę i ścieki.   Niestety rzeczowa argumentacja Izby tłumacząca argumenty branży przeciwstawiające się populistycznym nieraz tezom Wód Polskich, jak dotąd nie znajduje dostatecznego zrozumienia na poziomie Ministerstwa, nie wspominając już o Wodach Polskich.

Prezes Dorota Jakuta odbiera od Prezes PFW okolicznościowy adres

W związku z zakończenie przez p. Dorotę Jakutę z dniem 30. czerwca pracy na stanowisku Prezesa IGWP, w tym punkcie Konferencji, Pomorskie Forum Wodociągowe ustami p. Prezes Krystyny Babireckiej i gromkimi oklaskami podziękowało p. Prezes Jakucie za Jej dotychczasową pracę na rzecz branży wodociągowej i dobrą współpracę z  lokalnymi Stowarzyszeniami wodociągowymi, w tym i z PFW. Ten akcent Konferencji kwitujemy odrębnym tekstem.

W drugiej części Konferencji odbyło się sprawozdawcze, Walne Zgromadzenie Pomorskiego Forum Wodociągowego. Jego przebieg omówiono wzmianką na stronie głównej.