Letnie seminaria Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Letnie seminaria Pomorskiego Forum Wodociągowego

W okresie czerwiec-wrzesień br. członkowie PFW spotkali się dwukrotnie,  5.-6. czerwca w Gniewinie i w dniach 18-19. września w Ustce. Obok tradycyjnej już prezentacji technicznej, specjalnym punktem  punktem programu spotkania w Gniewinie była prelekcja nt. Prawnych aspektów działalności Zarządu Spółki. Interesujący, inspirujący do żywej dyskusji wykład na ten temat wygłosiła p. sędzia Anna Sokołowska.

Pani Sędzia podczas prelekcji

Pani Sędzia podczas prelekcji

W części technicznej spotkania, swoją ofertę dla wodociągów i kanalizacji zaprezentowała firma Instalcompact z Tarnowa Podgórnego. W tym przypadku prelegent skupił się na omówieniu rozwiązań technicznych proponowanych przez Firmę w zakresie pracy oraz zarządzania siecią urządzeń pompowych dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Prezentacja Instalcompact

Prezentacja Instalcompact

Ze względu na zbliżający się termin konstruowania nowych cen wody i ścieków, na powszechne życzenie członków Stowarzyszenia, tematyka seminarium usteckiego skoncentrowała się na rozwinięciu związanych z tym aspektów. Obszerny wykład szkoleniowy, zatytułowany „Spotykane w praktyce błędy – rzeczywiste lub domniemane – popełniane podczas opracowywania taryf na wodę i ścieki oraz sposoby ich unikania. Przykłady wzorcowych taryf. Omówienie dotychczasowego orzecznictwa w kontrowersyjnych przypadkach” wygłosili p.p. Maria Bakalarczyk i Mateusz Bogdanowicz, kompetentni specjaliści Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Odnieśli się oni także do indywidualnych problemów, zgłoszonych wcześniej przez część uczestników spotkania.

Podczas wykładu p. Marii Bakalarczyk

Podczas wykładu p. Marii Bakalarczyk

W innej    części seminarium firma PROFFICO podjęła temat  wysoko sprawnego odwadniania osadów ściekowych. Tematem tej prezentacji było przedstawienie „Efektywnej metody odwadniania osadów do granic ich fizycznych możliwości – 35% s.m., przy użyciu tłokowych pras Bucher”. Interesująca prezentacja firmy odebrana była z zainteresowaniem i uwagą zebranych.

Baner firmy PROFFICO

Baner firmy PROFFICO