Mamy nowe władze Stowarzyszenia.

Created with Sketch.

Mamy nowe władze Stowarzyszenia.

fragment Sali obrad

Fragment Sali obrad

W dniu 16.06.2020 r, w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Pomorskiego Forum Wodociągowego, które zdecydowało o rozliczeniu dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia z ostatniego roku jego działalności i wybrało władze PFW – Zarząd oraz Komisję Rewizyjną – na kolejną kadencję. Nowym prezesem PFW została kol. Krystyna Babirecka z PWIK Sp. z o.o. w Malborku.
Pierwotnie Walne Zgromadzenie planowano zwołać w marcu br., jako jeden z punktów programu, zaplanowanej na ten termin, okresowej konferencji Stowarzyszenia. Znana już sytuacja epidemiczna oraz wywołane nią potencjalne zagrożenie zdrowotne, zmusiły Zarząd PFW do odwołania tego wydarzenia i przesunięcia go na okres późniejszy.
Ponieważ w marcu br. upływała kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej PFW, aby nie pozbawić Stowarzyszenia sterowności organizacyjnej, uchwałą Zarządu (jeszcze przed formalnym terminem upływu jego kadencji) powołany został Pełnomocnik ds. Ogólnego Zarządu sprawami Stowarzyszenia. Został nim kol. Wiesław Kujawski, ówczesny prezes PFW. Zdecydowane przez rząd ograniczenie restrykcyjnych przepisów dotyczących lockdownu sprawiło, że wspomniany wyżej Pełnomocnik uznał, iż wprawdzie organizacja konferencji PFW jest jeszcze ryzykowna ale przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, przy zachowaniu odpowiedniej profilaktyki antywirusowej, jest już możliwe i ogłosił zwołanie sprawozdawczo-wyborczego WZ na 16.06.2020 r.
Walne Zgromadzenie, przy bez mała 60. procentowej frekwencji, skwitowało Zarząd z jego działalności w roku 2019. I dokonało wyboru nowych władz na kolejną, trzyletnią kadencję: prezesa Stowarzyszenia i dwu członków Zarządu.
Prezesem PFW została wybrana kol. Krystyna Babirecka (wodociągi Malbork), a członkami Zarządu: kol. Mariusz Kubich (wodociągi i ciepłownictwo Prabuty) oraz kol. Mirosława Okupska (m.in. wodociągi Pelpin). Ci ostatni objęli funkcję odpowiednio: wiceprezesa i skarbnika PFW.
Skład Komisji Rewizyjnej, uczestnicy WZ postanowili utrzymać niezmieniony.
Jak chodzi o Radę Programową, której kadencja podobnie jak i Zarządu wynosi trzy lata, głosami zebranych postanowiono utrzymać ją w składzie niezmienionym z tym, że kol. Joannę Myślińską (wobec jej rezygnacji jako członka Rady) zastąpiono wyborem kol. Wiesława Kujawskiego.