MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku laureatem konkursu PPP. Serdeczne gratulacje!

Created with Sketch.

MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku laureatem konkursu PPP. Serdeczne gratulacje!

W środę 20.04.2016 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jednym z laureatów zostało MPWiK Sp. z o.o., członek wspierający Pomorskiego Forum Wodociągowego.

Certyfikaty konkursu – na pierwszym planie MPWiK

Certyfikaty konkursu – na pierwszym planie MPWiK

 

Poza Prezydentem RP, w uroczystości wzięli udział również: prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy oraz Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
Celem konkursu było promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
Tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznaje NSZZ „Solidarność”. W tym roku związek wyróżnił 21 pracodawców z całej Polski. Wśród nagrodzonych firm znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku. Certyfikat z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Dyrektor Zarządu Piotr Boniaszczuk.

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza certyfikat Dyrektorowi MPWiK

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza certyfikat Dyrektorowi MPWiK

 

Część laureatów z prezydentem RP Andrzejem Dudą (drugi z lewej dyr. Piotr Boniaszczuk)

Część laureatów z prezydentem RP Andrzejem Dudą (drugi z lewej dyr. Piotr Boniaszczuk)

 

Delegację pracowników i członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność tworzyli Marzena Bes, Anna Sawa, Dariusz Kosior i Krzysztof Borkowski.

Reprezentanci MPWiK w Lęborku na tle Pałacu Prezydenckiego

Reprezentanci MPWiK w Lęborku na tle Pałacu Prezydenckiego…

 

…i z Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą

…i z Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą

 

Certyfikat przyznany MPWiK  świadczy o dobrych relacjach wewnątrz Spółki – mówi Piotr Boniaszczuk Dyrektor Zarządu – W przedsiębiorstwie stawiam na zaangażowanie i przestrzeganie ustalonych zasad. Dotyczy to zarówno pracowników jak i Zarządu Spółki. Prowadzony z pracownikami dialog prowadzi do systematycznego podnoszenia jakości pracy. Konsekwentne, przemyślane zmiany wewnątrz zakładu przekładają się na jakość oraz cenę świadczonych przez przedsiębiorstwo usług.
Do VII edycji konkursu Zarząd MPWiK Sp. z o.o. zgłosiła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Wyróżniony certyfikatem ma prawo posługiwania się nim przez 3 lata.