Odpowiedź włodarzy na pismo PFW

Created with Sketch.

Odpowiedź włodarzy na pismo PFW

W odpowiedzi na decyzje podjęte podczas konferencji z dnia 12 września 2022 o zamrożeniu stawek opłat za wodę wystosowaliśmy pismo do włodarzy, licząc na ich interwencję w sprawie (link). W treści podkreśliliśmy braku wsparcia sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz wspominanej przez ministra kwocie 13,7 miliarda złotych, które miałyby być przekazane na w/w cel.

Na nasz apel rozesłany dnia 15 września 2022 roku, do 33 osób mogących wpłynąć na przebieg sprawy, oświadczenie 7 października 2022 roku adresowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka złożył senator Kazimierz Kleina. Jego treść załączamy poniżej.

Minister w piśmie z dnia 10 listopada 2022 do Marszałka Senatu RP pana Tomasza Grodzkiego odniósł się do powyższego oświadczenia oraz przedstawił szereg informacji w sprawie.