PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończyła modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie.

Created with Sketch.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończyła modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie.

Uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanego obiektu odbyło się 1 sierpnia 2014 r. Stacja uzdatniania wody „Cedron”, zlokalizowana przy ul. Marynarki Wojennej, jest jedynym źródłem zasilającym w wodę zbiorczy system wodociągowy Wejherowa.

Budynek Stacji

Budynek Stacji

 

Uroczystego cięcia wstęgi dokonują: prezes PEWIK Gdynia Sp. z o.o. p. Henryk Tomaszewski i prezydent Wejherowa p. Krzysztof Hildebrandt (z prawej)

Uroczystego cięcia wstęgi dokonują: prezes PEWIK Gdynia Sp. z o.o. p. Henryk Tomaszewski (z lewej) i prezydent Wejherowa p. Krzysztof Hildebrandt

 Proces uzdatniania wody w zmodernizowanym obiekcie  jest oparty na ciągu technologicznym w skład którego wchodzą:
1.układ napowietrzania wody surowej w układzie  aeracji bezciśnieniowej,
2.osiem filtrów ciśnieniowych, w których okresowe  płukanie złoża odbywa się wodą uzdatnioną i powietrzem,
3.dwa żelbetowe zbiorniki wody uzdatnionej o łącznej pojemności 1500m3,
4.pompownia sieciowa, podająca wodę do dwóch stref wodociągowych Wejherowa,
5.instalacja do awaryjnej dezynfekcji wody podchlorynem sodu.

Woda surowa z ujęcia jest kierowana na układ aeracji: 2. aeratorów bezciśnieniowych i 2. zbiorników reakcji o łącznej objętości V= 250 m3. W aeratorach woda surowa zostaje rozdeszczona w przepływie grawitacyjnym, przy przeciwprądowym przepływie powietrza, wymuszonym wentylatorami zamontowanymi na rurociągach wyciągowych z aeratorów. Napowietrzona i częściowo odgazowana woda jest przetłaczana  pompami pośrednimi o wydajności:  Qśr = 417 m3/h i  Qmax = 500 m3/h, ze zbiorników reakcji przez filtry do dwukomorowego zbiornika wody uzdatnionej.

Pompownia pośrednia

Pompownia pośrednia

Filtracja prowadzona jest w ośmiu, równolegle podłączonych, filtrach ciśnieniowych o średnicy 3 m.  firmy „Culligan”, z obliczeniową prędkością filtracji: Vf = 3,9÷8,8 m/h.  Każdy filtr wyposażony jest w sterowany pneumatycznie oddzielny układ regulacji i rejestracji ilości przepływającej przez filtr wody. Filtry zostały wypełnione złożem kwarcowo-piroluzytowym. Każdy z filtrów, po uprzednim wzruszeniu złoża sprężonym powietrzem dostarczanym z dmuchaw, płukany jest oddzielnie wodą uzdatnioną za pomocą pomp płuczących. Intensywność płukania Qpłuk = 250 m3/h,. Przefiltrowana woda retencjonowana jest w dwukomorowym zbiorniku wody uzdatnionej o łącznej pojemności użytkowej zbiornika około Vu = 1560 m3. Pojemność ta zapewnia poprawną pracę pompowni sieciowej, w której zastosowane są pompy o wydajności Qd= 1000 m3/db, Qśr= 417 m3/h i Qmax= 700 m3/h.

Filtry ciśnieniowe

Filtry ciśnieniowe

W celu prowadzenia awaryjnej dezynfekcji wody, w budynku stacji uzdatniania zostało wydzielone pomieszczenie, w którym  ustawiono dwa zbiorniki magazynowe na podchloryn sodu (każdy o pojemności 0,5 m3) oraz przypisane do nich pompy dozujące.
Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki, sterowania i telemetrii sprawia, że podstawowe procesy, a także parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane są zdalnie i całodobowo przez służbę dyspozytorską Spółki. Eksploatacja stacji odbywa się więc w trybie bez stałej obsługi.
Nowa stacja uzdatniania zapewni produkcję wody o najwyższych parametrach jakościowych, poprawiając komfort warunków życia. Dzięki inwestycji mieszkańcy Wejherowa  mogą  w najbliższych dziesięcioleciach korzystać z czystej i zdrowej wody, w ilości zapewniającej rozwój miasta. Inwestycja ta podnosi na wyższy poziom niezawodność funkcjonowania systemu wodociągowego Wejherowa.

Degustacja wody uzdatnionej. Z lewej Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk i Starosta Wejherowski p. Józef Reszke.

Degustacja wody uzdatnionej. Z lewej Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk i Starosta Wejherowski p. Józef Reszke.

Budowa, której Generalnym wykonawcą była firma lokalna – MEGA SA z Gdyni, trwała od kwietnia 2013 do końca maja 2014 r. Całkowity koszt inwestycji, sfinansowanej wyłącznie ze środków własnych PEWIK GDYNIA, wyniósł ponad 16 mln zł.