PFW przyjęło patronat branżowy 14. Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

Created with Sketch.

PFW przyjęło patronat branżowy 14. Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

Konferencja, o której mowa, organizowana przez ABRYS, odbędzie się 22-24 września 2020 r., w Seaside Park Hotel w Kołobrzegu. Jak podają organizatorzy, jest ona obecnie jednym z największych i najbardziej opiniotwórczych spotkań dotyczących tematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w naszym kraju. Na czele rady programowej stoi prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk z AGH w Krakowie. Celem konferencji jest przekazanie podmiotom z branży wod-kan, informacji dotyczących m.in. aktualnych przepisów unijnych i krajowych, danych dotyczących przetwarzania i właściwości osadów ściekowych, a przede wszystkim bieżących trendów w zakresie metod ich efektywnego zagospodarowania. Współgospodarzem tegorocznej konferencji są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. Trzeciego dnia konferencji przewidziana jest wizyta w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków należącej do tej Spółki.

Oto główne zagadnienia stanowiące przedmiot konferencji:
• ramy prawne, wymagania dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, program i kierunki rozwoju,
• nowe modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych,
• komunalne osady ściekowe w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym, odzysk fosforu, rozwiązania na przykładzie Niemiec,
• eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, perspektywy rozwoju,
• nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt,
• wykorzystywanie osadów ściekowych jako OZE.

Abrys serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji w formie stacjonarnej lub online.
Zainteresowani więcej informacji znajdą na stronie https://osadysciekowe.abrys.pl/
Aby się zarejestrować należy skorzystać ze strony: https://osady-sciekowe-abrys.konfeo.com/pl/groups

Koordynatorem konferencji ze strony Abrysu jest p. Olga Rosiak o.rosiak@abrys.pl