Pierwszy prezes PFW żegna się ze Stowarzyszeniem

Created with Sketch.

Pierwszy prezes PFW żegna się ze Stowarzyszeniem

Podczas seminarium w ORLE, kol. Zbigniew Maksymiuk (na zdjęciu pierwszy od prawej) złożył rezygnację z członkostwa w Pomorskim Forum Wodociągowym. Deklaracja kol. Zb. Maksymiuka miała związek z zakończeniem przez niego, z dniem 30. października 2011, pracy w Saur Neptun Gdańsk SA  i praktycznym ustaniem związków  z branżą wodociągów
i kanalizacji.
Zbigniew Maksymiuk miał duże zasługi dla Stowarzyszenia. Zainspirował powstanie PFW i był jednym z jego członków założycieli. Przez pierwsze dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia, skrupulatnie dbając
o wypełnianie przez nie zadań statutowych i nadając mu dynamikę funkcjonowania, właściwą osobowości Prezesa.
Dziękując odchodzącemu  Koledze  za wieloletnią wspólną pracę w Stowarzyszeniu, obecny prezes PFW, kol. Józef Iwaniuk, wręczył mu drobny upominek i okolicznościowy adres, podpisany przez obecnych na seminarium członków PFW.