Pismo wysłane do pomorskich polityków

Created with Sketch.

Pismo wysłane do pomorskich polityków

W dniu 12 września 2022 odbyła się konferencja prasowa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Marka Gróbarczyka oraz Zastępcy Prezesa Wód Polskich Pana Pawła Rusieckiego. Zapadła na niej decyzja polityczna, aby w okresie najbliższego roku ceny oraz stawki opłat za wodę i ścieki uległy zamrożeniu. Tym samym, organy regulacyjne zostały zobowiązane do restrykcyjnej analizy wniosków taryfowych przedsiębiorstw w celu niedopuszczenia do jakichkolwiek podwyżek.

Zarząd Pomorskiego Forum Wodociągowego podjął decyzję o wysłaniu pism do Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, posłów i senatorów z prośbą o zaangażowanie w sprawę i podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu ochrony wspólnego dobra. Ich wsparcie dałoby gwarancję świadczenia elementarnych usług publicznych, jakimi są dostawa wody i oczyszczanie ścieków. Treść pisma oraz lista osób do których zostało ono skierowane znajduje się w załączeniu pod artykułem.

Odpowiedzi oraz dalsza korespondencja będzie na bieżąco udostępniana na stronie PFW.