Podziękowanie Prezes IGWP p. Dorocie Jakucie za lata pracy na rzecz branży

Created with Sketch.

Podziękowanie Prezes IGWP p. Dorocie Jakucie za lata pracy na rzecz branży

W  Konferencji, na zaproszenie Zarządu PFW, wzięła  udział Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, p. Dorota Jakuta, ustępująca z funkcji na własne życzenie z dniem 1. lipca br. Dało to naszemu Stowarzyszeniu  sposobność do podziękowania Pani Prezes za Jej starania i wysiłek włożony w pracę na rzecz promowania i obrony interesów branży przez lata prezesowania Izbie. W imieniu członków Pomorskiego Forum Wodociągowego słowa podziękowania wygłosiła Prezes PFW, kol. Krystyna Babirecka, następnie – w towarzystwie pozostałych członków Zarządu – wręczyła p. Prezes Dorocie Jakucie kwiaty i okolicznościowy upominek.

Zebrani pożegnali wyraźnie wzruszoną Panią Prezes rzęsistymi oklaskami.