Połączona Konferencja PWF oraz SWKiP

Created with Sketch.

Połączona Konferencja PWF oraz SWKiP

W dniach 6-7. marca, w Gdańsku-Sobieszewie dobyła się konferencja, zorganizowana wspólnie przez Pomorskie Forum Wodociągowe oraz Wodociągi Kujaw i Pomorza.  W spotkaniu wzięło udział ponad 70 uczestników z obu stowarzyszeń.  Dwudniowa Konferencja połączona byłą z odbyciem dorocznych Walnych Zgromadzeń  każdej z organizacji.

Fragment sali obrad

W części seminaryjnej uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami firm: Saint Gobain PAM, której przedstawiciele przedstawili możliwości oraz korzyści wynikające z zastosowania rury z żeliwa sferoidalnego typu Blutop, Hydro-Vacuum SA, prezentującej pompy i systemy pompowe produkowane przez tę fabrykę oraz Eco Life System Sp. z o.o., promującej „Eco Tabs”, nową, innowacyjną technologię dla oczyszczania ścieków, w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Ściekowej. Oprócz tego, w krótkim wystąpieniu zatytułowanym „Promocja Projektów Unijnych WOD-KAN”, swoją ofertę pomocy dla przedsiębiorstw wodociągowych w tytułowym zakresie zaawizowała firma KONCEPT z Gdańska. Wszystkie te prezentacje, zajmująco przedstawione przez autorów, były z zainteresowaniem odebrane przez uczestników konferencji.
Oddzielny, duży blok tematyczny poświęcono problematyce prawnej, którą zaprezentował zebranym
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Profesor podczas prelekcji

Prelegent omówił stan bieżącej legislacji dotyczącej branży, prawno-rzeczowe aspekty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zinterpretował pod względem prawnym indywidualne przypadki, zgłoszone przez przedsiębiorstwa. Wystąpienie prof. B. Rakoczego, jak zawsze, wzbudziło żywą dyskusję na sali i w kuluarach dowodząc, że legislacja w branży, wprowadzana często bez wysłuchania opinii środowiska, nadal jest problemem typu „nigdy niekończącej się historii”, rodzącym skądinąd zbędne konflikty i kontrowersje na linii: przedsiębiorstwo wodociągowe-odbiorca jego usług-instytucje powiązane (np. UOKiK).

Podczas sesji prawnej konferencji