Połączona konferencja Stowarzyszeń: Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego w Gdańsku-Sobieszewie

Created with Sketch.

Połączona konferencja Stowarzyszeń: Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego w Gdańsku-Sobieszewie

We wrześniu, w dniach 19-20., w Hotelu ORLE w Gdańsku Sobieszewie odbyła się, tradycyjnie organizowana raz w roku, wspólna konferencja stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego. Bogaty program merytoryczny zgromadził na konferencji ponad 90 członków obu stowarzyszeń. W programie znalazł się ponad godzinny blok poświęcony omówieniu sytuacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w aktualnym kontekście prawnym. Zagadnienia te, jak i podejmowane w związku z tym działania Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, omówiła Prezes Izby p. Dorota Jakuta.

W części technicznej zaprezentowało się 6. Partnerów konferencji, których przedstawiciele interesująco przedstawili swoje oferty dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jest tu mowa o firmach:
T.I.S. Polska Sp. z o.o., Grundfos Pompy Sp. z o.o., DOBROWOLSKI Sp. z o.o., Terkan Sp. z o.o.,
POLTRAF Sp. z o.o. oraz AQUA Seen Sp. z o.o.
Część merytoryczną zamknęła, przedstawiona przez kol. Andrzeja Osińskiego z Pomorskiego Forum Wodociągowego, informacja z konferencji EKOGMINA 2019 – II forum praktyków wodociągowo-kanalizacyjnych, która miała miejsce w czerwcu br. a Jachrance k. Serocka.
Uczestnicy połączonej konferencji w Sobieszewie ocenili ją jako interesującą w warstwie merytorycznej i atrakcyjną lokalizacyjnie tym bardziej, że spotkaniu towarzyszyła dobra, jak na tę porę roku, pogoda. Pozwoliło to zgromadzonym, szczególnie Koleżankom i Kolegom z Kujawsko-Pomorskiego skorzystać z niedostępnych im na co dzień, uroków nadmorskiego spaceru po pięknej, sobieszewskiej plaży. Kolejną konferencję PFW zaplanowano na początek grudnia br.

Migawki z prezentacji technicznych