Połączona konferencja stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Połączona konferencja stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego

W dniach 22-23. marca w Elgiszewie odbyła się połączona konferencja obu wymienionych Stowarzyszeń. Ze strony PFW wzięło w niej udział xx członków. W programie spotkania znalazły się techniczne prezentacje partnerów konferencji, odbycie dorocznych Walnych Zgromadzeń każdego ze Stowarzyszeń i omówienie bieżących spraw branży.


W ramach Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Forum Wodociągowego Zarząd PFW zdał zgromadzonym sprawę ze swojej działalności merytorycznej, przedstawił wyniki działalności finansowej i zapoznał z planem pracy na rok 2018. W ramach tego ostatniego zainaugurowano pracę Rady Programowej Pomorskiego Forum Wodociągowego, powołanej w charakterze organu doradczego Zarządu. Koncepcję pracy Rady przedstawił jej przewodniczący, kol. Andrzej Wójtowicz. WZ skwitowało Zarząd z jego działalności w roku sprawozdawczym. W oddzielnym punkcie obrad zebrani podjęli wcześniej już dyskutowaną sprawę wprowadzenia do Statutu PFW zmian postulowanych przez Zarząd. Po krótkiej dyskusji przyjęto ostateczny projekt tekstu Statutu, uwzględniający wprowadzone zmiany.
Na koniec dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej PFW, której bieżąca kadencja właśnie dobiegła końca. Jej aktualny skład znajduje się w zakładce: O nas – Władze Stowarzyszenia

Migawki z prezentacji Partnerów konferencji i Walnego PFW:

Złote Runo Sp. z o.o.

Sensus Polska Sp. z o.o.

Logic Synergy Sp. z o. o.

Xylem-Analytics

MC Bauchemie Sp. z o.o.

Prodeko Ełk Sp. z o.o. EKOTON Industrial Group

WILO Polska Sp. z o.o.