Połączona konferencja SWKiP oraz PFW w Elgiszewie

Created with Sketch.

Połączona konferencja SWKiP oraz PFW w Elgiszewie

Połączona konferencja Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego, której ciężar organizacji wzięło na siebie SWKiP, odbyła się w dniach 8-9. czerwca, w Elgiszewie. W pięknie położonym, dobrze przystosowanym do odbywania tego rodzaju wydarzeń szkoleniowych, Hotelu Osada Karbówko zebrało się i realizowało program Konferencji około 60 członków obu naszych Stowarzyszeń oraz – jako goście – dwie reprezentantki zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe.
Pierwszy dzień Konferencji poświęcony był zagadnieniom technicznym. Sześć firm prezentowało swoje produkty przeznaczone dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Firma MC-Bauchemie Sp. z o.o. omówiła metodę renowacji studni i komór w systemie Ombran. Gamm-Bud Sp. z o.o. zapoznała zebranych z polecanymi materiałami oraz sprzętem do eksploatacji i napraw sieci kanalizacyjnych. Z kolei firma TERLAN Sp. z o.o. przybliżyła słuchaczom swoją ofertę technologii bezwykopowych, podobnie jak Ekofinn Polska Sp. z o.o., prezentująca oferowane przez nią nowoczesne rozwiązania adresowane do przedsiębiorstw wodociągowych. System GIS, od paszportyzacji do e-usług omówili przedstawiciele firmy GIS-LOGIC, a bogaty program pierwszego dnia konferencji zamknęli reprezentanci SAINT-GOBAIN PAM wystąpieniem na temat oferowanych przez Firmę rur, armatury i uzbrojenia drogowego.
Wystąpienia wszystkich prelegentów zostały z zainteresowaniem odebrane przez uczestników Konferencji.
Drugi dzień spotkania przeznaczono na omówienie nurtujących branżę problemów legislacyjnych. Dzięki życzliwemu stosunkowi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, możliwe było zaproszenie na Konferencję wybitnego znawcę prawnych problemów branży prof. Bartosza Rakoczego, który podczas trzy godzinnej prelekcji, oprócz podstawowego referatu nt. Roszczeń właścicieli nieruchomości z tytułu bezumownego korzystania z niej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, omówił najbardziej aktualne problemy legislacyjne dotyczące branży, szczególnie skupiając się na nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Na zakończenie prezesi obu Stowarzyszeń zasugerowali organizację jesienią tego roku, w tym samym miejscu, drugiej wspólnej konferencji i zaproszenia na nią Profesora, który swój czas poświęciłby w całości zmianom Prawa wodnego, co jest tym bardziej uzasadnione, że – jak należy się spodziewać – wiedza o przygotowywanych zmianach będzie nieporównanie większa niż obecnie (może nawet nowe Prawo wodne będzie już uchwalone przez Sejm RP).

Migawki z prezentacji:

 1-5.IMG_0878

1-4.20160608_163453

1-3.20160608_160031

1-2.IMG_0885

1-1.IMG_0873