Pomorskie Forum Wodociągowe konferencją zamknęło rok 2018.

Created with Sketch.

Pomorskie Forum Wodociągowe konferencją zamknęło rok 2018.

Zdjęcie na salę obrad.

W dniach 28-29 listopada ub. roku odbyła się w Gdańsku-Sobieszewie, ostatnia w roku, konferencja PFW. Jak zwykle, w zamykającym rok spotkaniu frekwencja dopisała powyżej przeciętnej. Zgodnie ze zwyczajem, który powoli staje się w Stowarzyszeniu tradycją, do udziału w konferencji – oprócz członków zwyczajnych – zostali zaproszeni i uczestniczyli w niej Członkowie Honorowi PFW, aktualni i nominowani do tego zaszczytu. Łącznie liczba obecnych, czynnych i byłych członków PFW wyniosła 40 osób.

Na program dwudniowej konferencji złożyły się: referat merytoryczny, przygotowany i wygłoszony przez kol. Joannę Myślińską zatytułowany: „Wykorzystanie wyników raportu wojewódzkiego dotyczącego gospodarki osadowej – prezentacja doświadczeń PWIK STAR-WIK w Starogardzie Gdańskim”, prezentacje techniczne trzech Partnerów konferencji, mianowicie firmy Wilo pt. „Eksploatacja pomp i systemów pompowych – teoria a/i praktyka”, którą wygłosił p. Olgierd Przybysz, następnie firmy AQUA-TECH z Białegostoku „Ograniczanie strat rzeczywistych wody z wykorzystaniem analiz pozyskanych w wyniku prac przy budowie i eksploatacji modelu hydraulicznego sieci”, prezentację poprowadził dr inż. Piotr Krzysztof Tuz i na koniec, firma AVK Armadan promowała w swoim wystąpieniu „Nowoczesne rozwiązania dla wodociągów na przykładzie produktów firmy AVK”, prelegentem był p. Krzysztof Grabowski. Zarówno referat kol. Joanny Myślińskiej jak i wystąpienia promocyjne Partnerów konferencji, interesujące i dobrze wygłoszone, wyraźnie zainteresowały zgromadzone forum słuchaczy.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uhonorowaniem okolicznościowymi Dyplomami Członka Honorowego PFW, sześciu dotychczasowych, zasłużonych członków Stowarzyszenia, którzy przechodząc na emerytur lub zmieniając pracę (kol. Grzegorz Warsiński) złożyli rezygnację z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu. Spośród uhonorowanych, dwóch (Grzegorz Warsiński i Władysław Lewko) z przyczyn losowych nie mogło być obecnych na konferencji.

Nowi Członkowie Honorowi PFW w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia (w środku. Od lewej: Franciszek Kwidziński, Kazimierz Bieliński, Henryk Tomaszewski, Zdzisław Sołtysiak.

Dyplomy, o których mowa otrzymało na listopadowej konferencji sześciu dotychczasowych, czynnych członków PFW, którzy swoją aktywną działalnością w PFW wyróżniająco zapisali się w jego historii, w tym pełniąc ważne funkcje w organach Stowarzyszenia. Pięciu spośród wyróżnionych należy do grona członków jego założycieli. Obecnie liczba Członków Honorowych PFW wzrosła do czternastu.