Pomorskie Forum Wodociągowe otrzymało zaproszenie do współpracy przy XXI Konferencji ENVICON ENVIRONMENT 2017

Created with Sketch.

Pomorskie Forum Wodociągowe otrzymało zaproszenie do współpracy przy XXI Konferencji ENVICON ENVIRONMENT 2017

W końcu czerwca br., Pomorskie Forum Wodociągowe otrzymało zaproszenie wydawnictwa ABRYS do współpracy przy przedmiotowym Kongresie. Zaproszenie to zostało przyjęte przez Stowarzyszenie z satysfakcją. Podczas ubiegłorocznej edycji Kongres zgromadził blisko 750 uczestników. W sesji inauguracyjnej udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej – Iwona Koza, Zastępca Prezesa NFOŚiGW – Roman Wójcik, Szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis i Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Marek Haliniak. Tegoroczny Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment będzie dobrą okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki oraz przedsiębiorców, którzy odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska. W miarę przybliżania się terminu tego wydarzenia będziemy zamieszczać kolejne informacje.