Firma Abrys Sp. z o.o. jest głównym organizatorem największego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Do współpracy przy tym wydarzeniu zostało zaproszone również Pomorskie Forum Wodociągowe. Propozycję tę przyjęliśmy z satysfakcją. Kongres odbędzie się w dniach 10-11. października 2016 r., przy okazji POL-ECO-System na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
W ramach Kongresu, jego uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego działu i dyskusji w 6. panelach dyskusyjnych i trzech równoległych sesjach tematycznych, dotyczących problemów kluczowych dla branży. Te ostatnie zajmą się Gospodarką osadami, Zarządzaniem w branży wod-kan i Energetyką.
Oto jak organizatorzy sygnalizują o czym m.in. będą mówić na Kongresie wiodący prelegenci:
Sesja Gospodarki odpadami:
„Przyjęta ostatnio nowelizacja Prawa zamówień publicznych może znacząco przeobrazić mapę podziału rynku (…) – przewiduje Mariusz Karpiński, wiceprezes HSM Polska, który podczas Kongresu zaprezentuje analizę struktury własnościowej rynku gospodarki odpadami.
Perspektywy budowy kolejnych spalarni odpadów, nawet w ograniczonym i dobrze przemyślanym zakresie, tak licznie i życzeniowo ujętych w projektach WPGO, stanęły pod wielkim znakiem zapytania. Czy słusznie? Między innymi na to pytanie odpowie dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw. AGH
Sesja Zarządzania…:
„Możemy się spodziewać kolejnej, czwartej już wersji projektu nowej ustawy Prawo Wodne. Na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 13 lipca 2016 r., przyjęto budzący emocje projekt ustawy. Jednocześnie uwzględniono szereg zgłoszonych propozycji zmian. Zapowiedziane zmiany w projekcie należy ocenić jako jak najbardziej pożądane. Czego dotyczą zmiany? – wytłumaczy Maciej Szambelańczyk z Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Sesja Energetyki:
(…) Przesunięcie w czasie i właściwy wybór kierunków inwestowania w nowe źródła energii, z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, a także nabyciem zdolności finansowania nowych projektów przez grupy energetyczne, wydaje się stanowić dobrą alternatywę dla dzisiejszych dylematów energetyki na rozdrożach (…) dr Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH w Krakowie”.
Więcej szczegółów dotyczących Kongresu można znaleźć na stronie www.envicon.abrys.pl