Pomorskie Forum Wodociągowe podjęło współpracę podczas XX jubileuszowej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Created with Sketch.

Pomorskie Forum Wodociągowe podjęło współpracę podczas XX jubileuszowej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Firma Abrys Sp. z o.o. jest głównym organizatorem największego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Do współpracy przy tym wydarzeniu zostało zaproszone również Pomorskie Forum Wodociągowe. Propozycję tę przyjęliśmy z satysfakcją. Kongres odbędzie się w dniach 10-11. października 2016 r., przy okazji POL-ECO-System na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
W ramach Kongresu, jego uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego działu i dyskusji w 6. panelach dyskusyjnych i trzech równoległych sesjach tematycznych, dotyczących problemów kluczowych dla branży. Te ostatnie zajmą się Gospodarką osadami, Zarządzaniem w branży wod-kan i Energetyką.
Oto jak organizatorzy sygnalizują o czym m.in. będą mówić na Kongresie wiodący prelegenci:
Sesja Gospodarki odpadami:
„Przyjęta ostatnio nowelizacja Prawa zamówień publicznych może znacząco przeobrazić mapę podziału rynku (…) – przewiduje Mariusz Karpiński, wiceprezes HSM Polska, który podczas Kongresu zaprezentuje analizę struktury własnościowej rynku gospodarki odpadami.
Perspektywy budowy kolejnych spalarni odpadów, nawet w ograniczonym i dobrze przemyślanym zakresie, tak licznie i życzeniowo ujętych w projektach WPGO, stanęły pod wielkim znakiem zapytania. Czy słusznie? Między innymi na to pytanie odpowie dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw. AGH
Sesja Zarządzania…:
„Możemy się spodziewać kolejnej, czwartej już wersji projektu nowej ustawy Prawo Wodne. Na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 13 lipca 2016 r., przyjęto budzący emocje projekt ustawy. Jednocześnie uwzględniono szereg zgłoszonych propozycji zmian. Zapowiedziane zmiany w projekcie należy ocenić jako jak najbardziej pożądane. Czego dotyczą zmiany? – wytłumaczy Maciej Szambelańczyk z Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Sesja Energetyki:
(…) Przesunięcie w czasie i właściwy wybór kierunków inwestowania w nowe źródła energii, z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego, a także nabyciem zdolności finansowania nowych projektów przez grupy energetyczne, wydaje się stanowić dobrą alternatywę dla dzisiejszych dylematów energetyki na rozdrożach (…) dr Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki AGH w Krakowie”.
Więcej szczegółów dotyczących Kongresu można znaleźć na stronie www.envicon.abrys.pl