Odpowiadając pozytywnie na zaproszenie wydawnictwa ABRYS, Pomorskie Forum Wodociągowe również i w  tym roku przyjęło tytuł „Partnera Branżowego” II. edycji Kongresu ENVICON Water. Jest on organizowany przez to wydawnictwo wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w Bydgoszczy. Druga edycja Kongresu, podobnie jak to było wcześniej, została wkomponowana w program XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Powodzenie ENVICON w roku ubiegłym zapowiada, że i tegoroczne wydarzenie spotka się z dobrym przyjęciem przez Polskie środowisko wodociągowe.