Ponowne spotkanie SWKiP oraz PFW na wspólnej konferencji w Elgiszewie

Created with Sketch.

Ponowne spotkanie SWKiP oraz PFW na wspólnej konferencji w Elgiszewie

W wyniku udanego przebiegu i atmosfery konferencji sierpniowej, a także na życzenie uczestników tamtego wydarzenia, zarządy  obu stowarzyszeń zdecydowały o organizacji kolejnego spotkania w identycznej formule. Odbyło się ono w dniach 3-4. października i wzięło w nim udział około siedemdziesięciu uczestników, członków każdego ze stowarzyszeń oraz zaproszonych gości. W programie konferencji główny akcent położono na omówienie problemów prawnych aktualnie absorbujących branżę. Kierunki i możliwe skutki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych trwających prac nad nowelizacją Prawa Wodnego oraz związane z tym działania Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie obszernie zaprezentowali zebranym: prezes IGWP p. Dorota Jakuta, przewodniczący Rady Izby dr Tadeusz Rzepecki oraz jej ekspert prawny, prof. Bartosz Rakoczy. Wystąpienia prelegentów, połączone z żywą dyskusją uczestników konferencji zajęły ponad trzy godziny i zwieńczyły pierwszy dzień konferencji.
Wcześniej, w bloku technicznym, wystąpiło pięć firm prezentujących swoje oferty kierowane do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. O nowoczesnych technologiach naprawczych na sieciach wod-kan w aspekcie obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorstwa okresowych przeglądów obiektów liniowych mówili reprezentanci firmy TERKAN Polska Sp. z o.o., a o zastosowaniu elementów z topionego bazaltu w tychże sieciach – przedstawiciele Eutit Polska. Firma JAFAR SA zaprezentowała produkowaną przez siebie armaturę sieciową i kanalizacyjną, a KanRo Ltd – omówiła walory i zaprezentowała w realu pojazdy do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem wody. Prelegenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Aqua System Controls Sp. z o.o. skupili się na wydarzeniu GIS DAY na UMK w Toruniu, edycji adresowanej dla przedsiębiorstw wod-kan.
Obsługę medialną konferencji zapewniło wydawnictwo Seidel-Przywecki.
Poniżej obrazy z przebiegu konferencji.

001 002 004 006 008 014 016