PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach beneficjentem dużego programu wodno-ściekowego

Created with Sketch.

PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach beneficjentem dużego programu wodno-ściekowego

Na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno, gdzie operatorem wod-kan jest przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach, realizowany jest projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-055/08. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 79.951.319,38 PLN brutto i 68.875.291,47 PLN netto. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności sięga 48.126.339,43 PLN. Głównym beneficjentem projektu jest PWiK Sp. z o.o.
w Sierakowicach.
Projekt inwestycyjny obejmuje  pięć  zadań: budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno; przebudowę i rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sulęczyno.
Ze względu na skalę przedsięwzięcia, projekt podzielono na kilka elementów:

Kontrakt nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice obręb: Lemany-Gowidlino-Puzdrowo-Sierakowice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje oraz kanalizacji tłocznej z 2. przepompowniami lokalnymi i 11. przepompowniami sieciowymi, o łącznej długości 42,1 km

Kontrakt nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice obręb: Rębienica-Tuchlino oraz  Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice– budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 6. sieciowymi i 2. lokalnymi przepompowniami ścieków o łącznej długości 13,8 km na odcinku Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami sieciowymi i jedną lokalną,  o łącznej długości 4,8 km, w miejscowości Tuchlino

Kontrakt nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice obręb: Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje oraz kanalizacji tłocznej, wraz z 9. przepompowniami sieciowymi oraz 2. przepompowniami lokalnymi o łącznej długości 19,2 km

Kontrakt nr 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice obręb: Sierakowice-Paczewo-Bukowo – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje oraz kanalizacji tłocznej wraz z 6. przepompowniami sieciowymi o łącznej długości 11,5 km

Kontrakt nr 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno  obręb: Widna Góra-Podjazy-Amalka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje oraz kanalizacji tłocznej, wraz z 44. przepompowniami przydomowymi i 6 przepompowniami sieciowymi o łącznej długości sieci 20 km

Kontrakt nr 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno  obręb: Kłodno-Sulęczyno – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje oraz kanalizacji tłocznej wraz z 2. sieciowymi i 35. przydomowymi przepompowniami ścieków o łącznej długości sieci 7,35 km

Kontrakt nr 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno  obręb: Borek-Bielawki-Żakowo-Kistowo-Sulęczyno – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz, z odgałęzieniami na poszczególne posesje oraz kanalizacji tłocznej, wraz z 5. przydomowymi i 8. sieciowymi przepompowniami ścieków o łącznej długości sieci 15,2 km

Kontrakt nr 8 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków Sierakowice – rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach, polegająca na zwiększeniu przepustowości z 2000 m3/dobę do 4000 m3/dobę

Kontrakt nr 9 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Sulęczyno – rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie polegająca na zwiększeniu przepustowości w sezonie z 450 m3/dobę do 770 m3/dobę i poza sezonem – od 200 m3/dobę do 470 m3/dobę

Kontrakt nr 10 – Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno, wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody Widna Góra – budowa 13,7 km sieci wodociągowej i jednej pompowni strefowej wodociągowej, o wydajności na cele bytowo-gospodarcze 2,2 m3/h i cele przeciwpożarowe 18 m3/h

Oczyszczalnia ścieków w Sierakowicach - reaktor biologiczny

Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2009; zakończenie zaś przewidziane jest na rok 2012. W ramach inwestycji powstanie m.in. ponad 130 kilometrów kanalizacji sanitarnej (co daje 1899 przyłączy kanalizacyjnych), ponad 13 kilometrów sieci wodociągowej dla 900 mieszkańców i jedna stacja uzdatniania wody. Ponadto, dokona się rozbudowy i przebudowy 2. oczyszczalni ścieków. Nowoczesny system kanalizacji sanitarnej pozwoli na skanalizowanie 95 % obszaru gmin.

Oczyszczalnia ścieków w Sierakowicach - widok ogólny

do góry