Rośnie popularność PFW w lokalnym środowisku branżowym

Created with Sketch.

Rośnie popularność PFW w lokalnym środowisku branżowym

W bieżącym roku, w charakterze członków zwyczajnych, do Stowarzyszenia przystąpiło 7 osób, kol. kol. : Bożena Gierszewska i Adam Gonciarz z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach, Mirosław Rogaczewski z  Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie, Bartosz Macholc z Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Kwidzynie, Jacek Skarbek z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Wiesław Kujawski z PEWIK Gdynia Sp. z o.o. i Ireneusz Olejnik z REKNICY Sp. z o.o. w Kolbudach. Równocześnie zwiększyła się liczba członków wspierających, ich szeregi zasiliły dwa przedsiębiorstwa: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach.
Jednocześnie ustało członkostwo kol. Krzysztofa Dąbrowskiego i reprezentowanego przez niego przedsiębiorstwa. tj. Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu (z powodu utworzenia na tamtym terenie Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza) oraz kol. Elżbiety Milewskiej, emerytowanej pracownicy MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku.
Obecnie PFW stowarzysza 43. członków zwyczajnych i 32. wspierających.