Seminaria PFW i Stowarzyszeń zaprzyjaźnionych.

Created with Sketch.

Seminaria PFW i Stowarzyszeń zaprzyjaźnionych.

W dniach 29-30. maja br. odbyło się drugie w tym roku, zamiejscowe seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego. Stowarzyszenie skorzystało z zaproszenia Fabryki Armatur JAFAR SA w Jaśle i zlokalizowało tam swoje spotkanie. Poza prezentacją werbalną oferty JAFAR dla wodociągów i kanalizacji, uczestnicy seminarium mieli możliwość zwiedzenia wydziałów produkcyjnych Fabryki i zapoznania się ze stosowanymi tam procesami produkcyjnymi. Biorący udział w seminarium członkowie PFW z uznaniem oceniali standardy produkowania armatury, z którą wielu ma do czynienia w swojej codziennej praktyce eksploatacyjnej.

Przed prezentacją oferty JAFAR

 Podczas zwiedzania Fabryki

 W programie pobytu umieszczono również zwiedzanie Zapory i Elektrowni Wodnej na Solinie, obejmujące  seans filmowy o energii odnawialnej, zapoznanie się z halą produkcyjną elektrowni, halą maszyn, galeriami nr 1 i 2. Zapora na Sanie w Solinie jest największą w Polsce zaporą betonową typu ciężkiego.

 Na koronie Zapory

Widok z Zapory na Elektrownię

Podczas seminarium sygnalizacyjną zapowiedź swego udziału w kolejnym seminarium PFW zamieściła firma MIROMETR Sp. z oo, z Cieszyna, specjalizująca się m.in. w produkcji wodomierzy i oferująca nowoczesne technologie ich odczytu.

Z lewej strony banery MIROMETR-u

Wcześniej, korzystając z zaproszeń innych, lokalnych organizacji wodociągowych, przedstawiciele Pomorskiego Forum Wodociągowego uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, nowo powstałe Stowarzyszenie „Wodociągi Pomorza i Kujaw” oraz Fundację Dolnośląskie Forum Wodociągowe.

Na Konferencji Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego

Na Konferencji Stowarzyszenia Wodociągów Pomorza i Kujaw

Uczestnicy Konferencji Fundacji DFW, z udziałem Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
i Dyrektor biura Izby

Podczas obrad