Seminarium PFW – ostatnie w roku 2013

Created with Sketch.

Seminarium PFW – ostatnie w roku 2013

W dniach 21-22. listopada br., w Gdańsku-Sobieszewie, w hotelu ORLE odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok seminariów Pomorskiego Forum Wodociągowego. W spotkaniu wzięło udział 34. członków PFW i pięcioro Gości (w tym dwie osoby z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza).

Widok na salę obrad

Widok na salę obrad

Widok na salę obrad

Widok na salę obrad

Widok na salę obrad

Widok na salę obrad

Podczas seminarium uczestnicy poruszyli wstępnie, wynikającą z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, problematykę realizacyjną weryfikacji wielkości aglomeracji. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się: kol. Wiesław Kujawski z PEWIK Gdynia i kol. Małgorzata Paździor-Roclawski z Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu (jednocześnie dyrektor biura Stowarzyszenia WKiP). W następstwie dyskusji zebrani uznali za celowe, możliwie szybkie zorganizowanie odrębnego spotkania na ten temat, z udziałem kompetentnego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Realizacji tego zadania podjął się prezes PFW.

Wystąpienie kol. M. Paździor-Roclawski

Wystąpienie kol. M. Paździor-Roclawski

W dalszej części obrad uczestnicy wysłuchali interesujących prezentacji ofert firm: Kamstrup Sp. z oo w Warszawie, zatytułowanej: „Inteligentne wodomierze ultradźwiękowe – innowacja w pomiarze wody” oraz  AKWA na temat: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji armatury przemysłowej na przykładzie wyrobów Zakładu Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. w Gnieźnie”.

Ofertę firmy Kamstrup przedstawia prezes p. Krzysztof Piekarski

Ofertę firmy Kamstrup przedstawia prezes p. Krzysztof Piekarski

Wyroby AKWA prezentuje prezes p. Roman Pączek

Wyroby AKWA prezentuje prezes p. Roman Pączek

Firma Kamstrup specjalizuje się w technice pomiarowej dla ciepłownictwa i w tej branży jest znana, na rynek   wodociągowy w Polsce dopiero wkracza ale zaprezentowana oferta zdaje się wróżyć jej powodzenie.
Spośród wyrobów pokazanych przez firmę AKWA, specjalne zainteresowanie zebranych wzbudził zupełnie nowatorski w Polsce pomysł Firmy na armaturę nadziemną o niekonwencjonalnym wyglądzie. Inspiracją dla tej inicjatywy była napotkana w jednym z miast belgijskich infrastruktura uliczna, wesoła w kolorze i trochę żartobliwa, w formie. Taki jej design zastosowano w strefach ruchu, towarzyszących szkołom, przedszkolom i innym miejscom, gdzie kierowcom zaleca się specjalną ostrożność ze względu właśnie na koncentrację ruchu pieszego. Wyróżniająca kolorystyka – według pomysłodawców – lepiej od tradycyjnych znaków drogowych, bo niejako automatycznie, zwraca uwagę kierowców na szczególność miejsca i potrzebę wzmożenia uwagi.  Ponadto ubarwia wygląd wybranych fragmentów miasta.

Niekonwencjonalna infrastruktura uliczna

Niekonwencjonalna infrastruktura uliczna

Idąc tym tropem  AKWA  wykonała i zaprezentowała hydrant o nazwie PAWEŁEK, pierwszy z serii tego typu armatury. Firma zastrzegła wygląd tej armatury  jako wzór użytkowy.

Pawełek

Pawełek

Pawełek

Pawełek

Pawełek

Pawełek

Pawełek

Pawełek