Seminarium w ORLE

Created with Sketch.

Seminarium w ORLE

W dniach 30.11-01.12.2011, w Gdańsku Sobieszewie, w Hotelu „Orle” odbyło się kolejne, czwarte w roku seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego, na które zaproszono członków innych, działających w Polsce lokalnych organizacji wodociągowych. Ostatecznie, w spotkaniu oprócz gospodarzy, uczestniczyli przedstawiciele: Stowarzyszenia „Wodociągi Podlaskie” z siedzibą w Białymstoku, Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego w Olsztynie i Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe. Wiodącym tematem seminarium było spotkanie z p. Romanem Jarząbkiem, dyrektorem Gdańskiej Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który mówił na temat „Orzecznictwo Prezesa i Sądu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące branży wodociągów i kanalizacji”. Wystąpienie dyrektora Jarząbka – zgodnie z oczekiwaniem – spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zebranych. W towarzyszącej mu dyskusji uczestnicy podnieśli również inne, aktualnie nurtujące środowisko problemy na linii przedsiębiorstwo-odbiorca usług wod-kan. Mimo blisko dwugodzinnej sesji z dyrektorem Jarząbkiem nie udało się wyczerpać tematyki interesującej zebranych i w konsekwencji, przy aprobacie Prelegenta, postanowiono powtórzyć spotkanie podczas innego seminarium PFW, już w roku 2012.