Seminarium wyjazdowe, Iława 6-7. lipca br.

Created with Sketch.

Seminarium wyjazdowe, Iława 6-7. lipca br.

Spotkanie PFW w Iławie zorganizowano na wniosek Iławskich Wodociągów Sp. z o.o., które chciały zapoznać nasze środowisko branżowe z uzyskanymi w toku wieloletniej pracy efektami modernizacji oczyszczalni w Dziarnach k. Iławy, ukierunkowanej m.in. na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  W otwarciu seminarium uczestniczył burmistrz Iławy, p. Włodzimierz Ptasznik

01_Ił.DSC_4409

Po otwarciu seminarium, p. burmistrz wita jego uczestników

Podczas tego seminarium uczestnicy mieli ponadto sposobność  zapoznania się z oferowanymi dla branży wodociągowej produktami firm: Złote Runo Sp. z o.o. i Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Pierwsza z nich, w swoim bloku prezentacyjnym, rozwinęła dwa tematy:  „Monitoring dystrybucji wody i dobór wodomierzy” oraz  „Regulacja ciśnień w sieciach wodociągowych, hydrauliczne zawory regulacyjne, lokalizacja wycieków wody oraz organizacja pracy grup pomiarowo-diagnostycznych”.

03_Iła.DSC_4420

Prezentacja Złotego Runa Sp. z o.o.

02_Ił.DSC_4410

Prezentacja Złotego Runa Sp. z o.o.

Per Aarsleff zaś promował technologię “Bezwykopowej renowacji kanalizacji przy zastosowaniu rękawa termo utwardzalnego AARSLEFF”.

04_Ił.DSC_4417

Podczas prelekcji firmy Per Aarsleff Polska.

05_Ił.DSC_4411

Podczas prelekcji firmy Per Aarsleff Polska.

Na pytania uczestników odpowiadali prelegenci każdej z firm, panowie Robert Maziarz i Mirosław Kufel.

Po zakończeniu merytorycznej sesji pierwszego dnia seminarium, uczestnicy udali się na rejs stateczkiem po Jezioraku. To piękne jezioro typu rynnowego jest najdłuższe w Polsce i trzecie co do wielkości,  po Śniardwach i Mamrach.

06_Ił.DSC_4426

W nieformalnej atmosferze na statku

07_Ił.DSC_4444

Widok na jezioro

08_Ił.DSC_4452

Trening „smoczej łodzi”

09_Ił.DSC_4432

Fontanna na Jeziorze

W seminarium brała udział, redaktor naczelna „Forum Eksploatatora”, p. Magdalena Seidel-Przywecki, co zaowocowało m.in. okolicznościowym artykułem, zamieszczonym w numerze 4/2013 tego wydawnictwa (poniżej: Pani redaktor w towarzystwie prezesa Iławskich Wodociągów, p. Andrzeja Kolasińskiego).

10.DSC_4446

Podczas wycieczki po Jezioraku

Drugiego dnia spotkania planowane zwiedzanie oczyszczalni, połączone z prezentacją tam zgarniaczy Zickerta, poprzedziła prelekcja kierownika oczyszczalni ścieków Iławskich Wodociągów Sp. z o.o., p. Piotra Kowalskiego, zatytułowana: „Modernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie oczyszczalni ścieków w Dziarnach k. Iławy”.  Z tym bardzo interesującym materiałem można bardziej szczegółowo zapoznać się w dziale Wydarzenia, w artykule: Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.  –  przykład do naśladowania.