Stylowe hydranty na gdańskim Głównym Mieście

Created with Sketch.

Stylowe hydranty na gdańskim Głównym Mieście

W styczniu 2015 r. Saur Neptun Gdańsk SA rozpoczął wymianę hydrantów naziemnych, zlokalizowanych w rejonie Głównego i Starego Miasta. W miejscu zwykłych hydrantów montowane są hydranty, które swoją formą wpisują się doskonale w klimat ulic, na których kilka lat temu przywrócono nawierzchnię brukową i poddano je rewitalizacji.

Nowy hydrant na ulicy miasta

Nowy hydrant na ulicy miasta

Nowy hydrant na ulicy miasta, na zbliżeniu widać herb Gdańska

Na zbliżeniu widać herb Gdańska

Ostateczny kształt hydrantów został uzgodniony z referatem estetyzacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Corocznie spółka Saur Neptun Gdańsk wymienia około 300 hydrantów, a wszystkie poddawane są kontroli. Ogółem w Gdańsku jest ok. 8000 hydrantów.
Projekt wymiany hydrantów rozpoczął się od ulicy Tkackiej. Niektóre z hydrantów, przeznaczonych do wymiany, są ustawione na chodnikach, niektóre na trawnikach. Średni czas wymiany jednego hydrantu, podczas którego trzeba wyłączyć dopływ wody, wynosi około 2-3 h.
Nowe hydranty można napotkać m.in. na wspomnianej już ul. Tkackiej, Podwalu Staromiejskim, Targu Drzewnym, Okopowej, Św. Ducha i Wałach Jagiellońskich.