Sukces MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku w konkursie „Samorządowy lider Zarządzania 2010”

Created with Sketch.

Sukces MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku w konkursie „Samorządowy lider Zarządzania 2010”

Samorządowy lider Zarządzania 2010 - dyplom

W roku 2010 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zostało zgłoszone przez władze miejskie Lęborka do krajowego konkursu pod nazwą „Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – usługi techniczne i usługi zdrowotne”. Spółka przedstawiła opracowanie „Zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, popartych wdrożeniem zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania” .

W wyniku realizacji powyższego projektu, poprzez przystosowanie i właściwe wykorzystanie łączności informatycznej oraz technologii GIS znakomicie     usprawniono   m.in.   komunikację   między  Spółką,   klientem i Urzędem Miasta, wprowadzono możliwość obsługi klienta w „jednym okienku” (co np. przy wydawaniu warunków technicznych pozwoliło skrócić czas obsługi z 20. do 8. dni), zyskano możliwość pełnego i szybkiego przepływu informacji o zdarzeniach ekonomicznych i technicznych  w  Spółce,  usprawniającego  zarządzanie przedsiębiorstwem w szerokim znaczeniu tego słowa.
Opisane rozwiązanie i jego praktyczne wyniki zostały docenione przez kapitułę konkursu. Zakwalifikowane do finału – po szczegółowej prezentacji, przedstawionej przez prezes Elżbietę Milewską – ostatecznie zajęło III. miejsce w dziedzinie GOSPODARKA KOMUNALNA.

do góry