Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Pomorskiego Forum Wodociągowego.

Created with Sketch.

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Pomorskiego Forum Wodociągowego.

Podczas obecnego WZ wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej PFW. Ze względu na zapisy statutowe, dopuszczające sprawowanie funkcji w Zarządzie maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu, pracę w tym organie zakończyło dwu jego dotychczasowych członków (w tym Prezes). Odnowiono również  o dwie nowe osoby (tym razem z powodu rezygnacji) skład Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Zarządu PFW został kol. Grzegorz Warsiński z Ustki, wiceprezesem – kol. Wiesław Kujawski z Gdyni, a skarbnikiem kol. Peteris Gailitis z Gdańska. Obecny skład Komisji Rewizyjnej stanowią zaś koledzy: Robert Fennig z Kościerzyny (przewodniczący), Piotr Boniaszczuk z Lęborka (wiceprzewodniczący) i kol. Czesław Dolny z Gniewina (członek). Wymienionych członków obu tych organów uczestnicy WZ wybrali przez aklamację.
Ustępującym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej PFW za dotychczasową pracę  na rzecz Stowarzyszenia podziękował nowy jego prezes, Grzegorz Warsiński.

Nowy (z prawej) i ustępujący prezes PFW

Podczas omawianego WZ, odebrano także dwie deklaracje od nowych kandydatów na członków zwyczajnych i jedną – na członka wspierającego. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte przez nowy Zarząd Stowarzyszenia. Obecna liczba członków zwyczajnych PFW wynosi 47 osób, a wspierających – 34. Ich wykaz znajduje się w odpowiedniej zakładce niniejszej strony internetowej.