Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Bytowie mają nowego dyrektora.

Created with Sketch.

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Bytowie mają nowego dyrektora.

Z początkiem maja br. zakończył czynną pracę zawodową dotychczasowy długoletni dyrektor tego przedsiębiorstwa kol. Władysław Matasek. Jego następcą został kol. Marcin Rychter, można powiedzieć zawodowy wychowanek dyrektora Mataska. Kolega Rychter zasilił szeregi członków Pomorskiego Forum Wodociągowego.
Koledze Władysławowi – który nadal pozostaje członkiem PFW – życzymy utrzymania przez wiele lat dotychczasowej świetnej formy, tryskającej energii i wysokiej aktywności, również na forum naszego Stowarzyszenia.

Ustępujący dyrektor (pierwszy z prawej) i jego następca.