Żegnamy Kolegę Stanisława Tkaczuka.

Created with Sketch.

Żegnamy Kolegę Stanisława Tkaczuka.

Trzeciego grudnia dotarła do nas dramatyczna wiadomość o śmierci naszego Kolegi Stanisława Tkaczuka, członka-założyciela Stowarzyszenia Pomorskie Forum Wodociągowe, który przegrał walkę z korona wirusem. Stanisław przez wiele lat pracował w branży związanej z gospodarką wodno-ściekową – był między innymi Dyrektorem Spółki Wodnej w Łebie, członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, a ostatnio członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowego Łeba-Wicko Sp. z o.o. W życiu zawodowym i poza nim, cechowała Stanisława niezwykła sumienność i obowiązkowość. Posiadana ogromna wiedza i doświadczenie pozwały Mu działać niezwykle skutecznie i podejmować decyzje najbardziej korzystne społecznie i zawodowo. Dla wielu z nas niepodważalnie Stanisław był i pozostanie wzorem do naśladowania. My, członkowie Stowarzyszenia, będziemy myśleć o Stanisławie także jako o wyjątkowym Koledze – pogodnym, życzliwym dla ludzi, uczynnym, zawsze chętnym by w razie potrzeby służyć pomocą i radą, skłonnym do bezinteresownego dzielenia się z innymi swoim życiowym doświadczeniem. Trudno znaleźć słowa by wrazić nasz żal, trudno myśleć i pisać o Stanisławie w czasie przeszłym.
Żegnaj Kolego. Dla nas, którzy Cię znali, na zawsze pozostaniesz w dobrej pamięci.