Zmiany w składzie członków PFW

Created with Sketch.

Zmiany w składzie członków PFW

W pierwszym półroczu 2012 Stowarzyszenie wzbogaciło sie o nowych członków zwyczajnych wywodzących się z: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z oo – kol. Piotr Gailitis i kol. Jacek Kaszubowski, Zakładu Usług Wodnych Sp. z oo w Słupsku – kol. Piotr Mazur i z Wodociągów Miejskich Sp. z oo w Bytowie – kol. Marcin Rychter.
Skład członków wspierających powiększyła Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.
Jednocześnie z żalem pożegnaliśmy kol. Jerzego Wasilewskiego, wieloletniego pracownika i prezesa REKNICY Sp. z oo w Kolbudach, który odszedł od nas w lutym tego roku po długiej i ciężkiej chorobie.