Rada Programowa

Created with Sketch.

Obecny skład Rady Programowej Stowarzyszenia

W wyniku podjętej uchwały sprawozdawczo-wyborczej, Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Forum Wodociągowego,
nastąpiła korekta składu Rady Programowej Stowarzyszenia na nową kadencję.

Przewodniczący
Andrzej Wójtowicz

Członek Rady
Jacek Kaszubowski

Członek Rady
Wiesław Kujawski

Członek Rady
Andrzej Osiński