Rada Programowa

W wyniku uchwały Sprawozdawczo-wyborczego, Walnego Zgromadzenia PFW, nastąpiła korekta składu Rady Programowej Stowarzyszenia na nową kadencję.

Obecnie jej skład tworzą:

Andrzej Wójtowicz – przewodniczący,
oraz członkowie:
Jacek Kaszubowski
Wiesław Kujawski
Andrzej Osiński