Władze Stowarzyszenia

Aktualny skład organów

Zarząd:

Krystyna Babirecka – prezes
Mariusz Kubich – wiceprezes
Mirosława Okupska – członek Zarządu, skarbnik

Komisja Rewizyjna

Robert Fennig – przewodniczący
Piotr Boniaszczuk – wiceprzewodniczący
Małgorzata Gruchała – członek

 

 

 

 

 

 

 

 

.