Władze Stowarzyszenia

Created with Sketch.

Obecny skład Władz Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Robert Fennig
przewodniczący

Piotr Boniaszczuk
wiceprzewodniczący

 

Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Gruchała 
prezes

Arkadiusz Gorczyński
wiceprezes

Anna Kurzawa-Gerczak
skarbnik