Władze Stowarzyszenia

Created with Sketch.

Obecny skład Władz Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Krystyna Babirecka
prezes

Mariusz Kubich
wiceprezes

Mirosława Okupska
skarbnik

 

Komisja Rewizyjna

Robert Fennig
przewodniczący

Piotr Boniaszczuk
wiceprzewodniczący

 

Dyrektor Biura

Małgorzata Gruchała