Wydarzenia

W Stowarzyszeniu i u naszych członków

Żegnamy Kolegę Stanisława Tkaczuka.
Trzeciego grudnia dotarła do nas dramatyczna wiadomość o śmierci naszego Kolegi Stanisława Tkaczuka, członka-założyciela Stowarzyszenia Pomorskie Forum Wodociągowe, który przegrał walkę z korona wirusem. Stanisław przez wiele lat pracował w branży związanej z gospodarką wodno-ściekową – był między innymi Dyrektorem Spółki Wodnej w Łebie, członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. […]

Czytaj całość →

24. Kongres ENVICON nadchodzi
Pomorskie Forum Wodociągowe, w ramach współpracy wynikającej z patronatu branżowego nad 24. Międzynarodowym Kongresem ENVICON, który odbędzie się 19-20 października w Poznaniu, zamieszcza dla wszystkich zainteresowanych, przygotowaną przez organizatorów notatkę dotyczącą tego wydarzenia. Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń obejmujących zagadnienia branży ochrony środowiska. Od lat gromadzi ekspertów, […]

Czytaj całość →

PFW przyjęło patronat branżowy 14. Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”
Konferencja, o której mowa, organizowana przez ABRYS, odbędzie się 22-24 września 2020 r., w Seaside Park Hotel w Kołobrzegu. Jak podają organizatorzy, jest ona obecnie jednym z największych i najbardziej opiniotwórczych spotkań dotyczących tematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w naszym kraju. Na czele rady programowej stoi prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk z AGH w […]

Czytaj całość →

Mamy nowe władze Stowarzyszenia.
W dniu 16.06.2020 r, w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Pomorskiego Forum Wodociągowego, które zdecydowało o rozliczeniu dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia z ostatniego roku jego działalności i wybrało władze PFW – Zarząd oraz Komisję Rewizyjną – na kolejną kadencję. Nowym prezesem PFW została kol. Krystyna Babirecka z PWIK Sp. z o.o. w Malborku. Pierwotnie […]

Czytaj całość →

Webinarium – Cyfryzacja procesów w dobie pandemii.
  Pomorskie Forum Wodociągowe przyjęło zaproszenie do objęcia patronatem branżowym organizowanego przez ABRYS webinarium na temat: „Cyfryzacja procesów w dobie pandemii. Optymalizacja pracy i minimalizacja kosztów przedsiębiorstwa wod-kan za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych” 16.06.2020 r., godz. 9.00-12.30 Jego uzasadnienie tak oto formułują Organizatorzy wydarzenia: „Epidemia koronawirusa, stawiająca przed przedsiębiorstwami wod-kan nieznane dotąd wyzwania, może stanowić […]

Czytaj całość →

Oczyszczalnia ścieków w Skarszewach zmodernizowana!
W piątek, 8 listopada br. w Skarszewach otwarta została nowoczesna, gminna oczyszczalnia ścieków, która zaspokoi w tym zakresie potrzeby rozwijającej się gminy i mieszkańców przez wiele kolejnych lat. Uroczystego otwarcia obiektu dokonali gospodarze: burmistrz gminy Skarszewy p. Jacek Pauli oraz prezes Gminnych Wodociągów i Kanalizacji – eksploatatora oczyszczalni – p. Małgorzata Gruchała. Uroczystość uświetnili Goście: […]

Czytaj całość →

Połączona konferencja Stowarzyszeń: Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego w Gdańsku-Sobieszewie
We wrześniu, w dniach 19-20., w Hotelu ORLE w Gdańsku Sobieszewie odbyła się, tradycyjnie organizowana raz w roku, wspólna konferencja stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego. Bogaty program merytoryczny zgromadził na konferencji ponad 90 członków obu stowarzyszeń. W programie znalazł się ponad godzinny blok poświęcony omówieniu sytuacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w aktualnym […]

Czytaj całość →

Konferencja PFW w Iławie.
Zgodnie z zapowiedzią, 6-7. czerwca br. odbyła się w Iławie kolejna, zamykająca pierwsze półrocze, konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego. Oprócz tematyki ściśle zawodowej, konferencja zawierała blok szkoleniowy ukierunkowany na doskonalenie umiejętności kierowniczych i wykład o charakterze edukacyjnym nt. ochrony przed zarażeniem chorobami odkleszczowymi. Pierwszy dzień konferencji otworzyły czterogodzinne zajęcia, poprowadzone przez trenera ODiTK, p. Piotra Kwietniewskiego, […]

Czytaj całość →

PFW ponownie Partnerem branżowym Kongresu ENVICON
IV Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water tym razem odbędzie się w Warszawie, w dniach 17-18. czerwca br. Nasze Stowarzyszenie ponownie zostało zaproszone do przyjęcia tytułu Partnera Branżowego tego wydarzenia, którego ideą jest doprowadzenie – w ramach pięciu sesji tematycznych – do dialogu między partnerami: świata nauki, biznesu i polityki, w zakresie ochrony oraz racjonalnego gospodarowania […]

Czytaj całość →

Mamy absolwentkę MBA
Koleżanka Krystyna Babirecka, członkini naszego Stowarzyszenia, ukończyła w październiku ub. roku z wynikiem bardzo dobrym dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie MBA in Public Management, na Uniwersytecie Ekonomicznym Krakowie. SERDECZNE GRATULACJE!

Czytaj całość →

Pomorskie Forum Wodociągowe konferencją zamknęło rok 2018.
W dniach 28-29 listopada ub. roku odbyła się w Gdańsku-Sobieszewie, ostatnia w roku, konferencja PFW. Jak zwykle, w zamykającym rok spotkaniu frekwencja dopisała powyżej przeciętnej. Zgodnie ze zwyczajem, który powoli staje się w Stowarzyszeniu tradycją, do udziału w konferencji – oprócz członków zwyczajnych – zostali zaproszeni i uczestniczyli w niej Członkowie Honorowi PFW, aktualni i […]

Czytaj całość →

Kolejna konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego
W dniach 21-22. Czerwca odbyła się konferencja PFW, tym razem zorganizowana w pobliżu Gdańska, w Hotelu Wenus, k. Kolbud. W konferencji wzięło udział 30. członków zwyczajnych i 2. reprezentantów członków wspierających Stowarzyszenia. Program spotkania wypełniły: referat merytoryczny przewodniczącego Rady Programowej PFW, kol. Andrzeja Wójtowicza i dwie prezentacje techniczne partnerów konferencji. Referat pt. „Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej […]

Czytaj całość →

ENVICON Water 2018 – PFW partnerem branżowym Konferencji
W ramach, awizowanego już wcześniej na naszej stronie, partnerstwa branżowego PFW przyjętego na zaproszenie wydawnictwa ABRYS Sp. z o.o., w kolejnym doniesieniu przedstawiamy otrzymane od Wydawnictwa, poszerzone omówienie programu tegorocznej Konferencji. „Już 5 czerwca rozpocznie się najważniejsze w roku wydarzenie dotyczące branży wodno-kanalizacyjnej. III Międzynarodowy Kongres ENVICON Water odbędzie się w Bydgoszczy podczas Międzynarodowych Targów […]

Czytaj całość →

Połączona konferencja stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego
W dniach 22-23. marca w Elgiszewie odbyła się połączona konferencja obu wymienionych Stowarzyszeń. Ze strony PFW wzięło w niej udział xx członków. W programie spotkania znalazły się techniczne prezentacje partnerów konferencji, odbycie dorocznych Walnych Zgromadzeń każdego ze Stowarzyszeń i omówienie bieżących spraw branży. W ramach Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Forum Wodociągowego Zarząd PFW zdał zgromadzonym sprawę […]

Czytaj całość →

ENVICON Water 2018 – PFW partnerem branżowym Konferencji
Pomorskie Forum Wodociągowe tradycyjnie już, na zaproszenie wydawnictwa ABRYS, przyjęło tytuł „Partnera Branżowego” III. edycji Kongresu ENVICON Water. Odbędzie się ona 5-6. czerwca br. w Bydgoszczy. Konferencja, wzorem poprzednich edycji, będzie imprezą towarzyszącą organizowanym tu przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Partnerstwo, o którym mowa, będzie sprzyjać […]

Czytaj całość →

Tytuł Członka Honorowego Pomorskiego Forum Wodociągowego
W intencji docenienia zasług wyróżniających się członków Pomorskiego Forum Wodociągowego, których czynna działalność w strukturach Stowarzyszenia ustaje z różnych powodów, Stowarzyszenie ustanowiło tytuł Członka Honorowego PFW. Na podstawie przyjętego przez uchwałę Walnego Zgromadzenia PFW Regulaminu, członkostwo honorowe Stowarzyszenia może być przyznane członkowi zwyczajnemu, opuszczającemu Stowarzyszenie z powodu jego przejścia na emeryturę jeśli wcześniej spełniał on […]

Czytaj całość →

Rozpoczęcie pracy Rady Programowej PFW
Zarząd Pomorskiego Forum Wodociągowego podjął w ubiegłym roku inicjatywę powołania Rady Programowej Stowarzyszenia, jako organu opiniotwórczego i doradczego Zarządu PFW. Po gruntownej dyskusji na forum całego Stowarzyszenia opracowano Regulamin Rady, w którym ramowo określono zadania Rady i sposób jej funkcjonowania. Regulamin ten został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFW w czerwcu ub. roku, a na […]

Czytaj całość →

XXI Kongres ENVICON ENVIRONMENT 2017 przechodzi do historii
W dniach 16-17. października br. odbył się zapowiadany również na stronie naszego Stowarzyszenia XXI Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment. Kongres zgromadził 822 osoby z 14 krajów. Był on, nie tylko pod tym względem, wydarzeniem rekordowym. Więcej szczegółów, uzupełnionych o migawki zdjęciowe, w niżej zamieszczonej relacji, przygotowanej przez organizatora Kongresu, wydawnictwo ABRYS. XXI edycja Międzynarodowy Kongres Ochrony […]

Czytaj całość →

Patronat nad IV Konferencją Naukowo-Techniczną „Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN”
Pomorskie Forum Wodociągowe i w tym roku zostało zaproszone do objęcia patronatem powyższej Konferencji, organizowanej przez BMP, wydawcę magazynu „Kierunek WOD-KAN”. Odbędzie się ona w dniach 10-11. kwietnia 2018. roku w Szczyrku, w hotelu META. Honorowym gospodarzem Konferencji będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Zaproszenie PFW po raz kolejny do objęcia tej funkcji […]

Czytaj całość →

Kolejna, wspólna konferencja Stowarzyszeń: Wodociągi Kujaw i Pomorza oraz PFW
W dniach 5-6. października br., ośrodek konferencyjno-szkoleniowy „Primavera” w Jastrzębiej Górze gościł połączoną konferencję SWKiP oraz PFW. Uczestniczyło w niej blisko stu członków obu organizacji. Podczas konferencji jej uczestnicy mogli wysłuchać technicznych prezentacji siedmiu firm – partnerów tego wydarzenia. Odnosiły się one do najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i informatycznych, polecanych do wykorzystania w bieżącej praktyce […]

Czytaj całość →

ENVICON Environment – Bogactwo idei dla środowiska
„Kongres ENVICON jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, transport, ochrona powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. […]

Czytaj całość →

Pomorskie Forum Wodociągowe otrzymało zaproszenie do współpracy przy XXI Konferencji ENVICON ENVIRONMENT 2017
W końcu czerwca br., Pomorskie Forum Wodociągowe otrzymało zaproszenie wydawnictwa ABRYS do współpracy przy przedmiotowym Kongresie. Zaproszenie to zostało przyjęte przez Stowarzyszenie z satysfakcją. Podczas ubiegłorocznej edycji Kongres zgromadził blisko 750 uczestników. W sesji inauguracyjnej udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej – Iwona Koza, Zastępca […]

Czytaj całość →

Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego
W dniach 8-9 czerwca br., w Pomlewie k. Gdańska miała miejsce kolejna Konferencja PFW, połączona z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem członków Stowarzyszenia. Celem NWZ było powołanie Rady Programowej Pomorskiego Forum Wodociągowego, jako organu konsultacyjno-doradczego Zarządu Stowarzyszenia. W Konferencji wzięło udział 29 członków PFW, którzy wysłuchali wystąpień trzech partnerów i gości Konferencji oraz jednego referatu branżowego. Na […]

Czytaj całość →

Gdyński PEWIK laureatem nagrody ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – gratulacje!
W wyniku inicjatywy podjętej przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność, Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., został uhonorowany certyfikatem ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Organizatorem IX. edycji tego konkursu była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. To pierwsze tego typu zaszczytne wyróżnienie przyznane PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce oraz […]

Czytaj całość →

Pomorskie Forum Wodociągowe ponownie Partnerem Branżowym kolejnej edycji ENVICON Water
Odpowiadając pozytywnie na zaproszenie wydawnictwa ABRYS, Pomorskie Forum Wodociągowe również i w  tym roku przyjęło tytuł „Partnera Branżowego” II. edycji Kongresu ENVICON Water. Jest on organizowany przez to wydawnictwo wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w Bydgoszczy. Druga edycja Kongresu, podobnie jak to było wcześniej, została wkomponowana w program XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń […]

Czytaj całość →

Konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego
W dniach 30-31 marca, w Gdańsku-Sobieszewie odbyła się pierwsza w tym roku Konferencja PFW, połączona w drugim dniu spotkania ze sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia, które – realizując swój program – m.in. wybrało na kolejną kadencję nowy Zarząd. W części prezentującej oferty kierowane do branży wodociągowej wzięło udział czterech partnerów Konferencji. Ich przedstawiciele zainteresowali uczestników, kolejno: […]

Czytaj całość →

Jubileuszowa konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego
W dniach 1-2. grudnia br. Pomorskie Forum Wodociągowe, na konferencji w Gdańsku-Sobieszewie, obchodziło  jubileusz 15-lecia swojej działalności. Powołanie Stowarzyszenia nastąpiło w dniu 7. sierpnia 2001 r., na zebraniu założycielskim w obecności 21 członków założycieli. Formalna rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce trzy miesiące później, w dniu 29. listopada tegoż roku. Konferencja w Sobieszewie wypadła więc niemal dokładnie […]

Czytaj całość →

ENVICON – święto ochrony środowiska
Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, to tematy, które zdominowały tegoroczny Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Jubileuszowa, XX edycja tego wydarzenia odbyła się 10-11 października w Poznaniu i została zorganizowana przez firmę Abrys. ENVICON to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe spotkanie branży ochrony […]

Czytaj całość →

Jubileusz 25-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie.
Serdeczne gratulacje! „ZAOPATRUJEMY KOŚCIERZYNĘ JUŻ XXV LAT             WODA – CIEPŁO – ŚRODOWISKO” W środę 5 października br. w kościerskiej Sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o., członka wspierającego Pomorskiego Forum Wodociągowego. Świętowanie ćwierćwiecza istnienia było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku kościerskiej firmy […]

Czytaj całość →

Ponowne spotkanie SWKiP oraz PFW na wspólnej konferencji w Elgiszewie
W wyniku udanego przebiegu i atmosfery konferencji sierpniowej, a także na życzenie uczestników tamtego wydarzenia, zarządy  obu stowarzyszeń zdecydowały o organizacji kolejnego spotkania w identycznej formule. Odbyło się ono w dniach 3-4. października i wzięło w nim udział około siedemdziesięciu uczestników, członków każdego ze stowarzyszeń oraz zaproszonych gości. W programie konferencji główny akcent położono na […]

Czytaj całość →

Pomorskie Forum Wodociągowe podjęło współpracę podczas XX jubileuszowej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Firma Abrys Sp. z o.o. jest głównym organizatorem największego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Do współpracy przy tym wydarzeniu zostało zaproszone również Pomorskie Forum Wodociągowe. Propozycję tę przyjęliśmy z satysfakcją. Kongres odbędzie się w dniach 10-11. października 2016 r., przy okazji POL-ECO-System na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W ramach Kongresu, jego uczestnicy będą mieli […]

Czytaj całość →

Nawiązanie współpracy barterowej z wydawnictwem Seidel-Przywecki
Wydawnictwo Seidel-Przywecki specjalizuje się w tematyce inżynierii wody, ścieków i odpadów. Jest obecne  na rynku wydawniczym od 18 lat. W swojej ofercie wydawniczej, oprócz książek o tematyce wodociągowo-kanalizacyjnej ma dwa czasopisma „Forum Eksploatatora” i „ Technologia Wody”. Jest aktywne w obszarze organizacji konferencji technicznych, seminariów szkoleniowych i innych wydarzeń branżowych.

Czytaj całość →

PFW partnerem branżowym X Jubileuszowej Konferencji osadowej w Trójmieście.
Pomorskie Forum Wodociągowe przyjęło zaproszenie firmy ABRYS do przyjęcia tytułu Partnera branżowego  X Jubileuszowej Konferencji „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2016 r. w Trójmieście. Jak podaje Wydawnictwo, będące organizatorem tego wydarzenia, priorytetowymi tematami tegorocznej edycji konferencji będą zagadnienia związane  z perspektywami zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych oraz z […]

Czytaj całość →

Połączona konferencja SWKiP oraz PFW w Elgiszewie
Połączona konferencja Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego, której ciężar organizacji wzięło na siebie SWKiP, odbyła się w dniach 8-9. czerwca, w Elgiszewie. W pięknie położonym, dobrze przystosowanym do odbywania tego rodzaju wydarzeń szkoleniowych, Hotelu Osada Karbówko zebrało się i realizowało program Konferencji około 60 członków obu naszych Stowarzyszeń oraz – jako […]

Czytaj całość →

MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku laureatem konkursu PPP. Serdeczne gratulacje!
W środę 20.04.2016 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jednym z laureatów zostało MPWiK Sp. z o.o., członek wspierający Pomorskiego Forum Wodociągowego.   Poza Prezydentem RP, w uroczystości wzięli udział również: prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej […]

Czytaj całość →

Seminarium i Walne Zgromadzenie członków PFW w Bytowie
W dniach 7-8 kwietnia odbyło się, pierwsze w tym roku, seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego i sprawozdawczo-wyborcze, Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Miejscem obu wydarzeń był dostojny, pokrzyżacki Zamek Bytowski, którego budowę zapoczątkowano w końcu XIV w. Na seminarium gościliśmy Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, p. Dorotę Jakutę, która przybyła do Bytowa w towarzystwie mec. Pawła Sikorskiego […]

Czytaj całość →

Pomorskie Forum Wodociągowe Partnerem branżowym pierwszej edycji Kongresu ENVICON Water 2016
Firma Abrys Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wspólnie podjęły nową inicjatywę organizacji dorocznego, międzynarodowego Kongresu ENVICON Water, adresowaną do środowiska branżowego wodociągów i kanalizacji. Pierwsza edycja Kongresu będzie miała miejsce podczas największej branżowej imprezy wystawienniczej w kraju – Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, w dniach 10-11. maja br. Celem wymienionego na wstępie przedsięwzięcia […]

Czytaj całość →

Stylowe hydranty na gdańskim Głównym Mieście
W styczniu 2015 r. Saur Neptun Gdańsk SA rozpoczął wymianę hydrantów naziemnych, zlokalizowanych w rejonie Głównego i Starego Miasta. W miejscu zwykłych hydrantów montowane są hydranty, które swoją formą wpisują się doskonale w klimat ulic, na których kilka lat temu przywrócono nawierzchnię brukową i poddano je rewitalizacji. Ostateczny kształt hydrantów został uzgodniony z referatem estetyzacji […]

Czytaj całość →

Gdańska woda do picia prosto z kranu? Dlaczego nie.
Spółka Saur Neptun Gdańsk SA od kilku lat konsekwentnie przekonuje gdańszczan do picia wody bezpośrednio z kranu. Realizowany właśnie projekt „Zdroje w gdańskich szkołach” promuje picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży Jego drugi etap jest już zakończony. Tym razem Saur Neptun Gdańsk wyposażył w poidełka do picia wody kolejne 22 gdańskie szkoły. Poczynając […]

Czytaj całość →

Okresowe seminaria Pomorskiego Forum Wodociągowego
Ubiegły rok zamknęło grudniowe seminarium PFW w Gdańsku-Sobieszewie, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z przygotowanymi dla wodociągów i kanalizacji ofertami firm: Aeon International Sp. z o.o. oraz Ecol-Unicon Sp. z o.o. i wysłuchać dwu sygnalnych wystąpień na temat ochrony danych osobowych oraz współpracy na linii państwowa straż pożarna i przedsiębiorstwa wodociągowe. Natomiast pierwsza w […]

Czytaj całość →

Woda dla pokoleń. 10 lat Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
W 2004 roku Miasto Gdańsk powołało spółkę gminną  o nazwie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. GIWK jest z mieszkańcami Gdańska już od 10 lat. Działa na rzecz poprawy jakości wody oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Spółka realizuje w tym celu szereg inwestycji. Fundusze na te inwestycje zdobywa między innymi ze środków Unii Europejskiej. W roku […]

Czytaj całość →

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończyła modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie.
Uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanego obiektu odbyło się 1 sierpnia 2014 r. Stacja uzdatniania wody „Cedron”, zlokalizowana przy ul. Marynarki Wojennej, jest jedynym źródłem zasilającym w wodę zbiorczy system wodociągowy Wejherowa.    Proces uzdatniania wody w zmodernizowanym obiekcie  jest oparty na ciągu technologicznym w skład którego wchodzą: 1.układ napowietrzania wody surowej w układzie  aeracji bezciśnieniowej, […]

Czytaj całość →

Letnie seminaria Pomorskiego Forum Wodociągowego
W okresie czerwiec-wrzesień br. członkowie PFW spotkali się dwukrotnie,  5.-6. czerwca w Gniewinie i w dniach 18-19. września w Ustce. Obok tradycyjnej już prezentacji technicznej, specjalnym punktem  punktem programu spotkania w Gniewinie była prelekcja nt. Prawnych aspektów działalności Zarządu Spółki. Interesujący, inspirujący do żywej dyskusji wykład na ten temat wygłosiła p. sędzia Anna Sokołowska. W […]

Czytaj całość →

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Pomorskiego Forum Wodociągowego.
Podczas obecnego WZ wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej PFW. Ze względu na zapisy statutowe, dopuszczające sprawowanie funkcji w Zarządzie maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu, pracę w tym organie zakończyło dwu jego dotychczasowych członków (w tym Prezes). Odnowiono również  o dwie nowe osoby (tym razem z powodu rezygnacji) skład Komisji Rewizyjnej. W wyniku […]

Czytaj całość →

Połączona Konferencja PWF oraz SWKiP
W dniach 6-7. marca, w Gdańsku-Sobieszewie dobyła się konferencja, zorganizowana wspólnie przez Pomorskie Forum Wodociągowe oraz Wodociągi Kujaw i Pomorza.  W spotkaniu wzięło udział ponad 70 uczestników z obu stowarzyszeń.  Dwudniowa Konferencja połączona byłą z odbyciem dorocznych Walnych Zgromadzeń  każdej z organizacji. W części seminaryjnej uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami firm: Saint Gobain PAM, […]

Czytaj całość →

Konferencja na temat weryfikacji wielkości aglomeracji
W dniu 11. grudnia ub. roku, w Gdańsku-Sobieszewie, odbyła się konferencja, poświęcona omówieniu problemów, na  które natykają się pracownicy gmin i przedsiębiorstw wodociągowych podczas ustalania wielkości aglomeracji. Wzięło w niej udział 57 osób, przedstawicieli wodociągów reprezentowanych w PFW i związanych z nimi lokalnych gmin. Podstawą do dyskusji był wygłoszony przez p. Tadeusza Styna referat zatytułowany: […]

Czytaj całość →

Seminarium PFW – ostatnie w roku 2013
W dniach 21-22. listopada br., w Gdańsku-Sobieszewie, w hotelu ORLE odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok seminariów Pomorskiego Forum Wodociągowego. W spotkaniu wzięło udział 34. członków PFW i pięcioro Gości (w tym dwie osoby z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza). Podczas seminarium uczestnicy poruszyli wstępnie, wynikającą z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, problematykę realizacyjną […]

Czytaj całość →

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. – rozwój w parze z ekologią
Historia dzisiejszej Spółki Iławskie Wodociągi sięga 1903 roku. Wówczas powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejskie wodociągi i kanalizacja. Ponad 100 lat Firma dostarcza mieszkańcom miasta Iławy wodę do picia i oczyszcza powstające stąd ścieki. Przez ten okres Iławskie Wodociągi przeszły wiele zmian, zarówno organizacyjnych jaki i technologicznych. Obecnie Spółka jest […]

Czytaj całość →

Rośnie popularność PFW w lokalnym środowisku branżowym
W bieżącym roku, w charakterze członków zwyczajnych, do Stowarzyszenia przystąpiło 7 osób, kol. kol. : Bożena Gierszewska i Adam Gonciarz z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach, Mirosław Rogaczewski z  Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie, Bartosz Macholc z Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Kwidzynie, Jacek Skarbek z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z […]

Czytaj całość →

Seminaria PFW i Stowarzyszeń zaprzyjaźnionych
Reprezentanci  PFW na seminarium konferencji Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza Na zaproszenie SWKiP, w dniach 7-8. listopada, trzej  przedstawicie Pomorskiego Forum Wodociągowego wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez to stowarzyszenie. W pierwszej części Konferencji, zebranym przedstawiono doświadczenia inowrocławskiego PWiK Sp. z o.o. w rozliczaniu zużycia wody w budynkach wielolokalowych. Interesujące promocje ofert dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przygotowały […]

Czytaj całość →

Seminarium wyjazdowe w Szwecji, 18-21. września br.
Po mającej miejsce w lutym 2013, w Gdańsku-Sobieszewie, połączonej konferencji dwu sąsiadujących ze sobą stowarzyszeń: nowo powstałego Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza z siedzibą w Grudziądzu i Pomorskiego Forum Wodociągowego, kolejne dwa seminaria PFW miały charakter wyjazdowy. Wcześniejsze z nich odbyło się w Iławie, a drugie w Rydzie, na terenie Szwecji. Zorganizowano je na wniosek członków […]

Czytaj całość →

Dziękujemy Kolegom kończącym czynne życie zawodowe
Na przełomie 2012. i 2013. roku podziękowaliśmy za wieloletnią, pełną poświęcenia i sukcesów pracę zawodową czterem naszym kolegom, członkom Pomorskiego Forum Wodociągowego. Cieszymy się, że Koledzy ci, odchodząc na emeryturę, zdecydowali pozostać nadal członkami Stowarzyszenia. Cieszymy się z ich przyjaźni i życzymy dalszych wielu lat aktywności na wybranych przez siebie polach, w dobrym zdrowiu i zasłużonym […]

Czytaj całość →

Seminarium wyjazdowe, Iława 6-7. lipca br.
Spotkanie PFW w Iławie zorganizowano na wniosek Iławskich Wodociągów Sp. z o.o., które chciały zapoznać nasze środowisko branżowe z uzyskanymi w toku wieloletniej pracy efektami modernizacji oczyszczalni w Dziarnach k. Iławy, ukierunkowanej m.in. na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  W otwarciu seminarium uczestniczył burmistrz Iławy, p. Włodzimierz Ptasznik Podczas tego seminarium uczestnicy mieli ponadto sposobność  zapoznania […]

Czytaj całość →

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Bytowie mają nowego dyrektora.
Z początkiem maja br. zakończył czynną pracę zawodową dotychczasowy długoletni dyrektor tego przedsiębiorstwa kol. Władysław Matasek. Jego następcą został kol. Marcin Rychter, można powiedzieć zawodowy wychowanek dyrektora Mataska.

Czytaj całość →

Seminaria PFW i Stowarzyszeń zaprzyjaźnionych.
W dniach 29-30. maja br. odbyło się drugie w tym roku, zamiejscowe seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego. Stowarzyszenie skorzystało z zaproszenia Fabryki Armatur JAFAR SA w Jaśle i zlokalizowało tam swoje spotkanie. Poza prezentacją werbalną oferty JAFAR dla wodociągów i kanalizacji, uczestnicy seminarium mieli możliwość zwiedzenia wydziałów produkcyjnych Fabryki i zapoznania się ze stosowanymi tam procesami […]

Czytaj całość →

Zmiany w składzie członków PFW
W pierwszym półroczu 2012 Stowarzyszenie wzbogaciło sie o nowych członków zwyczajnych wywodzących się z: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z oo – kol. Piotr Gailitis i kol. Jacek Kaszubowski, Zakładu Usług Wodnych Sp. z oo w Słupsku – kol. Piotr Mazur i z Wodociągów Miejskich Sp. z oo w Bytowie – kol. Marcin Rychter.

Czytaj całość →

Rozpoczynamy kolejny rok działalności PFW
Pierwszym wydarzeniem w Pomorskim Forum Wodociągowym w roku 2012 będzie seminarium zaplanowane na 29-30. marca w Gniewinie.

Czytaj całość →

Sukces MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku w konkursie „Samorządowy lider Zarządzania 2010”
W roku 2010 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zostało zgłoszone przez władze miejskie Lęborka do krajowego konkursu pod nazwą „Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – usługi techniczne i usługi zdrowotne”. Spółka przedstawiła opracowanie „Zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, popartych wdrożeniem zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania” .

Czytaj całość →

PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach beneficjentem dużego programu wodno-ściekowego
Na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno, gdzie operatorem wod-kan jest przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach, realizowany jest projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-055/08. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita […]

Czytaj całość →

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Bytowie – wczoraj i dziś
1. Zaopatrzenie w wodę W najwcześniejszym okresie osadnictwa Bytowa, dziś blisko dwudziestotysięcznego miasta położonego w zachodniej części Kaszub,  źródłem wody dla mieszkańców były zasoby zbiegających się tu rzek: Borui i Bytowy. W miarę powiększania się terenu zabudowy, po wodę sięgnięto w głąb ziemi kopiąc, bądź wiercąc studnie na terenach posesji, przeznaczone dla zaopatrzenia w wodę pojedynczych budynków […]

Czytaj całość →

PWiK „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim – konsekwentny postęp
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK”świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Odbierane ścieki przesyła do gdańskiej Oczyszczalni Ścieków „Wschód”. WiK posiada 3 stacje uzdatniania wody. Dwie z nich ujmują wodę z pokładów kredowych, a trzecia – z czwartorzędowych. W ostatnim czasie każda ze stacji otrzymała studnie awaryjną, co pozwala wyeliminować ewentualne […]

Czytaj całość →

Fuzja wodociągów i ciepłownictwa w Kościerzynie
Z dniem 2 stycznia 2012 roku, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpiło połączenie  dwóch kościerskich spółek komunalnych: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o.o. (członka Pomorskiego Forum Wodociągowego) oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „KOSPEC” Sp. z o.o. Proces połączenia został zapoczątkowany w pierwszym kwartale 2011 r. przez wspólnika obu przedsiębiorstw – Gminę Miejską […]

Czytaj całość →

Rozwój urządzeń wod-kan ma terenie zarządzanym przez GPK Sp. z o.o. w Gniewinie
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zrealizowało na terenie Gminy dwa, w swojej skali duże projekty inwestycyjne, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Ich koszt łączny wyniósł około 16. mln złotych. Pierwszy pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową […]

Czytaj całość →

Pierwszy prezes PFW żegna się ze Stowarzyszeniem
Podczas seminarium w ORLE, kol. Zbigniew Maksymiuk (na zdjęciu pierwszy od prawej) złożył rezygnację z członkostwa w Pomorskim Forum Wodociągowym. Deklaracja kol. Zb. Maksymiuka miała związek z zakończeniem przez niego, z dniem 30. października 2011, pracy w Saur Neptun Gdańsk SA  i praktycznym ustaniem związków  z branżą wodociągów i kanalizacji.

Czytaj całość →

Seminarium w ORLE
W dniach 30.11-01.12.2011, w Gdańsku Sobieszewie, w Hotelu „Orle” odbyło się kolejne, czwarte w roku seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego, na które zaproszono członków innych, działających w Polsce lokalnych organizacji wodociągowych.

Czytaj całość →

Nasi przedstawiciele na Konferencji ZFW
Na zaproszenie Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego, Zarząd PFW wziął udział w organizowanej przez ZFW XXIII Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągowych. Odbyła się ona w Świnoujściu, w dniach 8-9.12.2011.

Czytaj całość →

Seminarium PFW w Łebie
W dniach 01-02.09.2011, odbyło się trzecie w roku seminarium Pomorskiego Forum Wodociągowego, tym razem zorganizowane w Łebie, w hotelu Lech Resort & Spa. Dwudniowe seminarium składało się z części stricte merytorycznej (czwartek, 1. września) i promocyjnej Regionu (piątek 2.09.)

Czytaj całość →