Konferencja w Słupskim Inkubatorze Technologicznym – 23-24.06.2022r.

Created with Sketch.

Konferencja w Słupskim Inkubatorze Technologicznym – 23-24.06.2022r.

W dniach 23-24.06.2022 “Wodociągi Słupsk” zorganizowały konferencję w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Jej celem było podsumowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo przez lata 2014-2022 w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

W pierwszym dniu zaprezentowano zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

Natomiast drugiego dnia omówione zostały zagadnienia i technologie z projektu: „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” – dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Oba projekty są ze sobą połączone merytorycznie. Od kilku lat w ramach inicjatyw Słupskiego Klastra Bioenergetycznego budowana jest w Słupsku społeczność energetyczna OZE, m.in.  zdefiniowana w RED II. Wykorzystywany jest potencjał energetyczny infrastruktury komunalnej oraz lokalnych źródeł OZE. Spotkanie w Słupsku było doskonałą okazją do zaprezentowania ścieżki dojścia do priorytetów rozwojowych uwzględnionych praktycznie we wszystkich dokumentach strategicznych UE.

Warto dodać, że spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w wydarzeniu uczestniczyli włodarze Słupska i gmin z regionu, członkowie PFW, przedstawiciele branży, świata nauki oraz biznesu. Krótkie panele tematyczne prelegentów miały na celu zaprezentowanie często trudnej i niezrozumiałej merytoryki w sposób przystępny i atrakcyjny, zachęcający do dalszego zgłębiania wiedzy w tym zakresie. Duże zainteresowanie tematami dot. zielonej energii, samowystarczalności energetycznej, wykorzystania ciepła odpadowego pozwala sądzić, że w przyszłości koniecznym jest wygospodarowanie przestrzeni na potrzeby organizacji kolejnych tego typu spotkań. Zasadnym byłoby kontynuowanie przyjętej narracji tematycznej z uwzględnieniem szans rozwojowych rynku lokalnego i regionu poprzez wykorzystanie energetycznego potencjału drzemiącego w rozwiązaniach technologicznych przedsiębiorstw.

 

Więcej szczegółów na temat w/w projektów można zobaczyć na stronie – link poniżej.

  1. „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska”
    “Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. (wodociagi.slupsk.pl)
  1. Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”
    “Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. (wodociagi.slupsk.pl)