Kolejna Konferencja 1-2.06.2022 – Swarzewo

Created with Sketch.

Kolejna Konferencja 1-2.06.2022 – Swarzewo

W dniach 1-2 czerwca 2022 roku odbyła się kolejna w tym roku konferencja Pomorskiego Forum Wodociągowego połączona z Walnym Zgromadzeniem Członków. Tym razem spotkaliśmy się w pierwszym dniu we Władysławowie, natomiast drugiego dnia w Swarzewie a dokładnie w SPÓŁCE WODNO-ŚCIEKOWEJ “SWARZEWO”. Podobnie jak we wcześniejszych spotkaniach PFW była część teoretyczna i zajęcia praktyczne na Oczyszczalni ścieków.  

W pierwszej części pierwszego dnia konferencji poświęciliśmy tematyce ściekowej i zmianach w przepisach branżowych. Natomiast w drugiej części odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PFW, rozpoczęte podsumowaniem 2021 roku przedstawionym przez Zarząd PFW.

 

 

Wystąpieniem otwierającym był wykład „Najnowsze obecne i planowane wymogi prawne i możliwość ich spełnienia w instalacjach recyklingu organicznego” przedstawiony przez Hannę Marliere z firmy Green Management Group Sp. z o.o. Następnie przeszliśmy do „Przedstawienia bez wykopowej renowacji w technologii ciasno pasowanej na przykładzie remontu żeliwnego kolektora kanalizacji tłocznej DN600mm w Swarzewie” prezentowanej przez Tadeusz Galisz z firmy G.T. PROJEKT Sp. z o.o.

 

 

Do przerwy obiadowej mówiliśmy jeszcze o „Kokpitach Menedżerskich w zarządzaniu firmą WOD-KAN”, który zaprezentowała Aneta Pecyna-Doktór z firmy UNISOFT. Następnie p. Adam Gamoń opowiedział oPojazdach do czyszczenia kanalizacji i transportu nieczystości płynnych” tworzonych przez firmę GAMON Trucks. Na koniec Dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej “Swarzewo” – p. Andrzej Okrasiński, przedstawił inwestycje oraz sposób ich finansowania w podległej mu jednostce.

 

Po przerwie obiadowej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PFW, na którym podsumowano rok 2021. Poruszonych zostało tutaj wiele aktualnych tematów, a zgromadzeni na sali członkowie zgodnie wyrażali głębokie zaniepokojenie sytuacją zarówno ekonomiczną, jak i prawną branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

 

Na koniec dnia goście zaproszeni byli na uroczystą kolację, gdzie podziękowano za wieloletnią pracę na rzecz Pomorskiego Forum Wodociągowego Markowi Wróblowi, który z dniem 01.06.2022 przeszedł na emeryturę. Kolejne podziękowania były skierowane do Andrzeja Okrasińskiego Dyrektora SPÓŁKI WODNO-ŚCIEKOWEJ “SWARZEWO”, który pomógł zorganizować nasze kolejne spotkanie, w bardzo ciekawym i nowoczesnym miejscu,  jaki jest Oczyszczalnia w Swarzewie. Warto nadmienić, że swoją obecnością podczas konferencji PFW zaszczycili nas Hanna Pruchniewska – burmistrz Pucka oraz Tyberiusz Narkowicz – burmistrz Jastarni.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy na terenie Spółki Wodno- Ściekowej “Swarzewo”. Uczestnicy mogli tutaj zgłębić wiedzę techniczną i praktyczną z zakresu gospodarki osadowej, a także zobaczyć nowoczesne rozwiązania zastosowane na oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Pierwszym wykładem w tym dniu był “System GIS UNISOFT – niezbędne narzędzie w codziennej eksploatacji sieci WOD-KAN”,  prowadzonym przez Wojciecha Gębskiego z firmy UNISOFT. Następnie Hanna Marliere z firmy Green Management Group Sp. z o.o. przedstawiła “Kluczowe elementy technologiczne dla skuteczności procesów przetwarzania”.

 

 

Ostatni wykład na konferencji przed przejściem na emeryturę wygłosił dr Stanisław Cytwa. Dotyczyła ona efektów ekonomicznych i technologicznych kofermentacji osadów i odpadów organicznych oczyszczalni ścieków w Swarzewie na podstawie jego wieloletnich doświadczeń. Dopełnieniem wykładu była część praktyczna. Dr. Stanisław Cytwa wraz z gośćmi specjalnymi oprowadzając uczestników po oczyszczalni ścieków w Swarzewie omawiał i zapoznawał z zachodzącym tutaj procesem technologicznym.

 

 

Na koniec konferencji jeszcze kilka słów na temat obiektu dodał od siebie Dyrektor Spółki – Andrzej Okrsiński. Korzystając z okazji Zarząd PFW podziękował dr. Stanisławie Cytwie za wieloletnią pracę na rzecz branży ściekowej, kształcenie i szkolenie kolejnego pokolenia technologów na oczyszczalni ścieków.

 

 

Podobnie jak wcześniej, dzięki wspólnej współpracy udało nam się w dwóch dniach zmieścić ogromną dawkę wiedzy, wymiany doświadczeń i niekończące się rozmowy. Zarząd PFW stawia na jakość i dzięki temu konferencje są coraz bardziej obfite w nowinki technologiczne, rozwiązania prawne i sprzętowe. Z każdą kolejną edycją dołącza do nas więcej partnerów, instytucji i członków, co może pokazywać dobry kierunek, w którym zmierza Pomorskie Forum Wodociągowe. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do tego sukcesu i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Na specjalne podziękowania zasługują również partnerzy czerwcowej konferencji